Covid-19

FAQ

Endelig tilbage - mandag d. 10/5-2021

Kære elever og forældre

På mandag er alle endelig tilbage! Alle retningslinjer og procedurer er nu på plads indtil de bliver ændret igen ;-)

Vi glæder os helt vildt til I er tilbage, men vil lige fortælle lidt inden mandag:

1. Vi bruger de samme indgange som nu. Ind,sprit,klasse. Når I har fri kan i ikke hænge ud på skolen men skal gå direkte hjem.

2. Vi bruger de nuværende skemaer - med en ændring. Vinland ikke blande klasserne så tysk/fransk på 3.-6. Årgang bliver til klassevis USU indtil vi må blande klasserne igen og indtil at personalet kan have flere klasser.

3. De store elever må ikke gå i centeret endnu og boden er lukket - så husk madpakke.

4. Personalet viser jer Jeres udeområder til pause på mandag.

5. Testplanen er på Aula.

6. Reglerne for automatisk nedlukning er tilpasset men gælder stadig. Se dem her.

7. Hvis en elev testes positiv med lyntest, sendes klassen ikke hjem før resultatet er bekræftet med PCR test jvf. de dags dato gældende regler.

8. Alle særlige detaljer eller ændringer kommer fra personalet på Aula.

9. Prøverne i 9.kl. Afvikles fysisk selvom kommunen/sognet evt. er lukket.

10. Alle er klasseopdelte hele dagen ( SFO og klub har mulighed i ydertimerne for at eleverne ikke er alene).

Ellers er det bare som det “plejer” under corona, vi kommer ikke syge i skole, hoster i ærmet, vasker hænder og spritter osv.

Til sidst en kraftig opfordring til at møde nytestet op mandag morgen.


Vi ses på mandag


Jonas

Nye automatiske nedlukninger fra uge 15


Kære elever og forældre


Så er vi klar til en periode med nye regler, denne gang for "automatisk nedlukninger", kommunalbestyrelsen har nu kompetencen til at lukke ned - men kompleksiteten er øget betragteligt, det betyder for os på Uglegårdsskolen:


Sogn (Vestre grænsevej er grænsen mellem Solrød og Jersie sogn):

Incidensgrænsen for automatisk nedlukning sogne er når følgende tre kriterier ALLE er opfyldt:

+400 incidens

+20 smittetilfælde de sidste syv dage

+2 positivprocent

Nedlukning af sogne skal ophæves af kommunen, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af ovenstående tre parametre.

PS. - ingen ved præcis hvad der sker når et skoledistrikt fylder flere sogne...


Kommune:

Her vil der blive arbejdet med et nyt incidenstal, der er testkorrigeret. Det betyder at man kobler antallet af smittede med det antal, som er testet.

Konkret kunne jeg se i et eksempel, at det for Solrød i går betød at vi havde en testkorrigeret incidens på 47, men en ”alm.” incidens 60.

Incidensgrænsen for automatisk nedlukning af kommuner:

200 (testkorrigeret)

I disse to automatiske modeller vil kommunen skulle påbyde

At grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner i sognet/kommunen lukkes. Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

At lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, i sognet/kommunen lukkes. Dette omfatter både statslige, kommunale og private tilbud på Kulturministeriets område.

For nedlukningen af kommunerne gælder desuden:

Ressortminister anmoder Epidemikommissionen og forelægger Folketingets Epidemiudvalg en anmodning om at iværksætte følgende tiltag:

o Lukning af videregående uddannelser samt ikke videregående uddannelser (under Uddannelses og Forskningsministeriet) i kommunen

o Lukning af liberale serviceerhverv i kommunen

o Lukning af serveringssteder i kommunen

o Lukning af storcentre og indkøbscentre mv. i kommunen

o Lukning af udvalgsvarebutikker i kommunen

o Lukning af forlystelsesparker mv. i kommunen

o Lukning af stormagasiner, arkader, basarer i kommunen

Yderligere tiltag kan forelægges Epidemikommissionen og Epidemiudvalget efter en konkret vurdering.

Nedlukning af en kommune skal ophæves, når kommunen hver dag i en uge i træk har haft en incidens på 200 eller derunder smittede med COVID-19 pr. 100.000. Dette gælder både for de påbud, som kommunen selv har meddelt og for de tiltag, som den relevante ressortminister har iværksat.


Den sidste mulighed er ikke automatisk

Kommunen får som noget nyt mulighed for at lukke følgende, hvis incidensgrænsen overstiger 100 (testkorrigeret) pr. 100.000 borgere, og smitteforebyggende hensyn tilsiger hurtig handling, som ikke kan afvente Styrelsen for Patientsikkerhed (typisk i forbindelse med konkrete udbrud):

Dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven

Grundskoler

SFO og klubtilbud

Ungdoms og voksenuddannelsesinstitutioner

Lokaler og lokaliteter på, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

Disse nedlukninger ophæves:

når Styrelsen for Patientsikkerhed ikke vurderer, at der er grundlag for at opretholde nedlukningen

når kommunen er under den ovenfor nævnte incidensgrænse i en uge i træk

Det er således ikke kommunen, der kan selv kan ophæve evt. nedlukninger igen.


Vi fortsætter bare vores plan som hidtil - men er klar til eventuelle automatiske nedlukninger.


Mvh

Jonas


Efter påske


Kære forældre og elever

Med den nyeste udmelding skal 5.-8. Årgang, efter påske, møde på skolen foreløbigt hver anden uge efter følgende plan:

Uge 14 5.årgang, 7. Inno , 7. SMS, 8 inno

Uge 15 6.årgang, 7. Verden og 8. verden

Uge 16 5. årgang, 7. Inno , 7. SMS, 8 inno

Uge 17 6.årgang, 7. Verden og 8. verden

Osv! (Det er sikkert ændret inden)

Man må ikke gå i centret, man har gymnastik ude, man bruger havedøren så eleverne ikke blandes.

Hvis klassen ikke er på skolen - er der onlineundervisning som hidtil.

I opfordres kraftigt til at blive testet inden opstart og i de uger I er her på skolen, vil der også her være mulighed for test, denne plan udmeldes først senere.

Personalet omkring klasserne melder nærmere ud omkring skema og mødetid i Aula.

Vi ses efter påske

Mvh

Jonas


0.-4. tilbage i skole d. 8/2

Kære elever og forældre

Så kom retningslinjerne torsdag aften, de medfører ikke ændringer til vores plan, men minder os om, at noget kan gentages:

  • Ingen med symptomer skal i skole.

  • Ingen forældre på skolen

  • Alle ankommer, afspritter og går i klassen (som før jul).Aflevering og afhentning i morgenåbning og SFO jvf. Flemmings skriv.Forældre - Pas godt på hinanden når i afleverer.

Derudover er følgende vigtigt:

  • 1.-4. - der er idrætsundervisning! 0. og special har idræt igen så snart gymnastiksalen er færdig

  • 4.Årgang - der er svømning

  • Skemaer viser mødetider og personalefordeling - Fag kan ændre omfang eller bortfalde pga. nødundervisning, Personalet omkring den enkelte klasse melder ud ved ændringer.

  • På 4. årgang vil enkelte fag være med en fysisk voksen samt en online faglærer.

  • 0.-3. årgang skoledag 8-13.30, SFO og morgenåbning jvf. Flemmings skriv.

  • 4. årgang skoledag 8-13.30 undtagen tirsdag, hvor 4.a,b,c har sprogundervisning i 7.lektion (13.40-14.25) der er alle dage åbent i klub jvf. Flemmings skriv.

  • SFO/klubaktiviteter foregår i klassen og vi blander ikke elever på tværs af klasser. Undtaget er ydertimerne, herunder morgenåbning, hvor enkeltelever kan samles i storrummene og det selvfølgelig med afstand og håndhygiejne.


Sundhedsstyrelsen har derudover opdateret retningslinjerne igen for nære kontakter:

Man skal have foretaget test på 4. Og 6. dagen - begge skal være negative før man kan komme i skole/ på arbejde. Testen på 14. dagen for b117 er forsvundet igen.


0.-4. Husk at aflevere lånte chromebooks mandag morgen! De skal afleveres på kontoret mandag. Vi skal selvfølgelig bruge dem på skolen når nu eleverne er retur.


Vi glæder os til at se Jer igen.


Til 5.-9. Klasse - der kommer en hilsen om fjernundervisning, nødundervisning, en konkurrence og mere i næste uge.


God weekend

Jonas


Efter pressemødet d. 1/2


Kære elever og forældre


På mandag må 0.-4. kl. igen komme i skole. 5.-9. skal stadig have fjernundervisning og fortsætter derfor som nu.


Vi ved fra pressemødet, at der vil være retningslinjer, som bliver meldt ud senere af undervisningsministeriet, vi forventer lige nu (tirsdag kl. 12):


Fuldstændig klasseopdeling gennem hele dagen også pauser- det har vi haft før.

Få voksne omkring klasserne - som før jul.

Stort fokus på håndhygiejne - stadig.

Morgenåbning, SFO og klub er klassevis.

Smitteopsporing som tidligere - klassen er allesammen nære kontakter, derudover gælder de nye retningslinjer for nære kontakter med 2 negative test inden tilbagevenden og screening for b117.

Indgang som før jul - afspritning af hænder lige efter indgang.

Ingen med symptomer i skole!

Ingen forældre indenfor.

Mundbind ved henvendelse på kontoret.

Der kommer omfattende testtilbud til de ansatte.


Vi melder ud når ministeriet er færdig med de endelige retningslinjer, hvis det medfører ændringer. Ellers er alle vores øvrige retningslinjer uændrede.


Vi krydser fingre for denne genåbning går godt i hele Danmark, så resten af skolen også snart kan komme tilbage.


Mvh

Jonas

0.-4. samt specialklasser

Hilsen specifikt til Jer og Jeres forældre.

5.-9. klasse

Hilsen specifikt til Jer der skal fjernundervises og IKKE har ferie

Kære elever og forældre

Så blev vi klogere på den delvise nedlukning som gælder fra onsdag morgen:

Alle klasser fra 5. Til 9. fjernundervises ud fra normalt skema. Der vil dog være ting der er svære - eller ikke kan lade sig gøre i fjernundervisningen.

Information om fjernundervisningen for 5.-9. Kl. foregår fra klassens lærere via Aula.


Vi kan udlevere chromebooks til elever i 5. og 6. uden hjemme devices i morgen tirsdag, efter tirsdag kan der fortsat bestilles chromebooks men de skal afhentes efter aftale. Bestil eventuelle chromebooks hos klasselærer, på 56 18 25 00 eller på uglegaardsskolen@solrod.dk .


0. Til 4. årgang samt alle specialklasser møder ind til normalt skema. Der vil dog være ændringer for elever der læser lektioner sammen med andre klasser f.eks. fransk og idræt – her opdeles til ren klasseopdeling.


Der er også fuldstændig klasseopdeling i SFO og i Klub.


Hvis der kommer yderligere fra ministerierne, hører I fra os.


Mvh

Jonas

Velkommen vores FAQ

Ideen med dette site er, at samle de spørgsmål og svar der indtil videre er givet omkring Covid-19 og skoleåbningen, nødpasningen, nødundervisningen, fravær, risikogrupper og meget mere på Uglegårdsskolen.

Vi opdaterer løbende informationerne (hver dag), det vil derfor være den sidste nye viden som fremgår af denne FAQ.

Sammen med denne side hører vores tekstede youtube videoer - se hele kanalen HER! (bemærk en del er fra starten af Corona!)

Mvh

Jonas

Skoleleder


Sitet er sidst opdateret d. 9/12 kl. 08.30