Нормативно-правова база

Урядові документи

Норм.-прав.б. (1).doc

Положення

Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

01 Положення про підготовку докторів філософії в УАД.pdf

Про відділ аспірантури та докторантури

02 Положення про відділ аспірантури та докторантури.pdf

Про організацію освітнього процесу підготовки доктора філософії (PhD)

Положення про організацію освітнього процесу PhD н..doc

Про порядок реалізації права на академічну мобільність

03 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ.pdf

Про академічну доброчесність

05 Положення про академічну доброчесність.pdf

Про порядок розгляду дисертаційних робіт

06 Положення про міжкафедральний семінар.pdf

Про призначення академічних стипендій

07 Правила про призначення академічних стипендій.pdf

Про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії)

Положення аспірантура.pdf

Положення про Раду молодих учених і спеціалістів УАД

pol_rmys_uad.pdf

Положення про визнання в УАД результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

POL про визн рез неформ освіти _22.pdf

Положення про проектні групи та групи забезпечення з розроблення і супроводження освітніх програм в УАД

p_35.pdf

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в УАД

POL про систему ВЗЯО та ОД_22.pdf

Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату в УАД

Плагіат_2022.pdf

Довідник нормативних документів

Довідник.pdf

Інструкція про нормативну базу по кафедрах

в Нормативну базу.pdf