Re:fleXion

Att skriva.

Att börja skriva.

Att inspireras till att skriva.

Ett Ord.

... eller så

En ny tanke.

En ny titel.

... på ett nytt kapitel.

... i en ny bok.

... eller 1 dikt.

... en sång.

... en film.

Det kanske är TypOlogiskt

Men 1 liten droppe som får kreativiteten att rinna till vill ja' va'


af an A. Otheer