Зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн  Б.Гантулга

Шүүгчийн туслах  Д.Сүхням

Шүүгчийн туслах  М.Ариунтуяа

   Шүүгчийн туслах   Э.Туул

Шүүгчийн туслах Н.Өнө-Эрдэнэ

Шүүгчийн туслах Б.Оюут

Шүүгчийн туслах Г.Самбуу

Шүүгчийн туслах Д.Уранчимэг

Шүүгчийн туслах  Г.Ганбаяр

Шүүгчийн туслах М.Солонго

Нарийн бичгийн дарга  Г.Бадам

Нарийн бичгийн дарга Г.Дөлгөөн

Нарийн бичгийн дарга  Б.Оюунчимэг

Нарийн бичгийн дарга  Г.Ганзориг

Шүүгчийн туслах  У.Болортуяа

Эвлэрүүлэн зуучлагч Б.Буянхишиг

Нарийн бичгийн дарга Х.Цогзолмаа

Нарийн бичгийн дарга 

Б.Эрдэнэ-Оюун

Төв аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар