INGA ANGERSAARI, MERVI KIVIRINTA & KATI TYNNYRINEN (TOIM.)

Sujuvilla koulutuspoluilla tuumasta

töihin

Tuumasta töihin -hankkeen loppuraportti


Diak Puheenvuoro 36

Tiivistelmä

Inga Angersaari, Mervi Kivirinta & Kati Tynnyrinen (toim.) SUJUVILLA KOULUTUSPOLUILLA TUUMASTA TÖIHIN

Tuumasta töihin -hankkeen loppuraportti

Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2021

Diak Puheenvuoro 36


Koulutus- ja työllistymispolkuja sujuvoittamalla voidaan tukea niiden nuorten ja aikuisten työllistymistä, joilta puuttuu ammatillinen koulutus. Tässä julkaisussa esitellään neljä Tuumasta töihin -hankkeessa pilotoitua toimintamallia asiakkaiden tukemisessa ja ohjaamisessa. Pilotoitujen mallien pohjalta syntyi kolmivaiheinen Tuumasta töihin -toimintamalli toiselle asteelle. Toimintamallissa korostuu asiakkaan lähtötilanteen monipuolinen kartoitus ja sen mukainen ohjaus. Keskeisessä roolissa asiakkaan tukemisessa on opiskelutsemppari, joka kulkee asiakkaan rinnalla koko koulutuspolun aikana.


Julkaisu koostuu artikkeleista ja kolmesta podcastista. Podcasteissa hanketyöntekijät kuvaavat käyttämiään toimintamalleja.


Asiasanat: toisen asteen koulutus, oppimisvalmiudet, tukeminen, romanit, maahanmuuttajat, valmistuminen, työllistyminenAbstract


Inga Angersaari, Mervi Kivirinta & Kati Tynnyrinen (Eds.) SMOOTH EDUCATIONAL PATH INTO WORKING LIFE

Final report of the Tuumasta töihin project

Diaconia University of Applied Sciences, 2021

Diak Puheenvuoro 36

[Diak Speaks 36]


By streamlining our educational and employment paths we are able to support those without vocational education in finding a job. In this publication we’ll be presenting you with the four operating models for supporting customers that were piloted during the Tuumasta töihin project. These operating models worked as a template for the three-stage Tuumasta töihin operating model for upper secondary level. This particular operating model emphasizes a thorough mapping of the customer’s initial situation as well as appropriate guidance. A central role in supporting the customer is bestowed upon the so-called “study motivator” who’ll be working with the customer throughout their educational path.


This publication comprises of articles and three podcasts. In these podcasts, the project workers describe the operating models they utilized over the course of this project.


Keywords. secondary education, studies, learning capabilities, support, Roma, immigrants, graduation, employment

Sisällys

Tiivistelmä

Abstract

Sari Vilminko

Esipuhe

Inga Angersaari & Mervi Kivirinta

Johdanto

Podcastit

  1. Työryhmä Inga Angersaari, Kati Tynnyrinen & Atte Kollanus

Sujuvaa hakeutumista

  1. Työryhmä Inga Angersaari, Kati Tynnyrinen & Atte Kollanus

Tukea koulutuspolulla ja valmistumisvaiheessa

  1. Jarmo Kankkunen & Paula Niskanen

Tarvelähtöisen ohjauksen toimintapolku

Inga Angersaari & Kati Tynnyrinen

Hankkeen aikana käytetyt toimintatavat

Inga Angersaari & Kati Tynnyrinen

Tuumasta töihin -toimintamalli

Inga Angersaari ja Kati Tynnyrinen

”Tuntuu hyvältä, kun pärjää ja onnistuu” - huomioita hanke-polun varrelta