Сайт навчальної дисципліни

Технології тестування рухових здібностей

Автор курсу - Тараненко Ірина Вадимівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики викладання спортивних дисциплін факультету фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи теорії та особливості методики тестування рухових здібностей людини.

Міждисциплінарні зв’язки: теорія і методика фізичного виховання, спортивна метрологія, біомеханіка, фізіологічні основи фізичного виховання.

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів цілісної системи теоретичних і методичних знань, умінь і навичок контролю та оцінки розвитку рухових здібностей людини; розвиток професійного мислення та професійно-значущих особистісних якостей.

Завдання навчальної дисципліни:

· висвітлити та розкрити основи теорії та методики тестування рухових здібностей;

· виявити особливості методики застосування тестових вправ, тестових комплексів та підбору їх згідно мети дослідження;

· формувати уміння та навички тестування рухових здібностей та обробки результатів тестування.