ตารางเรียน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ปว.)

ขั้นตอนการใช้งาน

1. Sign in โดยนำ email ที่ครูสร้างให้มาใส่ และ เปลี่ยนรหัสผ่านให้เสร็จสิ้น

2. Download Microsoft Teams หรือ จะเข้าทาง google chome ก็ได้ โดยใช้ email ที่เปลี่ยน password เมื่อกี้มาใส่