Tujuan

Persatuan Sains Pengangkutan Malaysia (TSSM)

TUJUAN / MATLAMAT

  1. Untuk menyumbang ke arah perkembangan sains pengangkutan dan pembangunan sistem pengangkutan.
  2. Untuk menyediakan kemudahan bagi ahli-ahli untuk perkembangan profesional.
  3. Untuk mengembangkan bilangan pakar-pakar sains pengangkutan melalui program