Onderbouw

Als onderbouwteam hebben wij een gezamenlijke visie op onderwijs. Deze visie sluit aan en bouwt voort op de (onderwijs)visie van De Triangel. Wij geloven dat goed onderwijs begint bij het aansluiten op de ontwikkeling van het kind. Door te kijken waar de kinderen zijn in hun ontwikkeling passen wij ons onderwijs daar op aan. Daarom is het belangrijk dat wij als leerkrachten tijd nemen voor het observeren van leerlingen en die observatie vertalen naar een passend aanbod. Op deze manier krijgen we een goed beeld van de leerling en kunnen we aansluiten bij de “zone van de naaste ontwikkeling.

Why: Waar geloven wij in? Wat is onze visie?

In de groepen 1 en 2 wordt de basis gelegd voor het vervolg van het onderwijs op de Triangel.

Spelend leren: Kleuters ontwikkelen zich onder anderen door ervaring en spel. Activiteiten die worden aangeboden dienen betekenisvol te zijn en aan te sluiten bij de manier waarop kleuters ontwikkelen. Wij geloven dat spelenderwijs leren een rijke leeromgeving biedt die past bij het leren van jonge kinderen.

Samenwerken: We willen ook dat kinderen in de kleuterperiode leren dat de wereld niet alleen om hen draait, maar dat ze samen in de klas en de maatschappij staan. Daarom vinden we het belangrijk dat de kinderen met elkaar één zijn en naar elkaar luisteren.

Zelfstandigheid: Binnen de hele school wordt er gewerkt aan zelfstandigheid. Wij willen de kinderen opvoeden tot burgers die zelf in de maatschappij staan. De basis wordt bij de kleuters gelegd. Wij helpen de kinderen uiteraard, maar kijken ook wat ze al zelf of met een beetje begeleiding kunnen.

How: Waar gaan wij voor?

We willen ons aanbod dus laten aansluiten bij de leerlingen. Dit aanbod geven we vorm op verschillende manieren in de grote en kleine kringen. We maken een themaplanning waar we alle doelen beschrijven, een weekplanning, een dagplanning en een planning kleine kring. Tijdens de kleine kring krijgen de kinderen in een klein groepje aandacht. Tijdens deze kleine kring kan de leerkracht een passend doel voor de kinderen verder uitdiepen. We zorgen voor voldoende taal- en rekenactiviteiten. Motoriek, sociaal emotioneel en creatieve vakken komen aan de orde. Na een les zorgen we voor de evaluatie. Als kinderen moeite hebben met de stof, worden extra kringen ingepland.

Spelend leren: We gaan voor spelenderwijs leren in hoeken, waarbij onze visie het uitgangspunt is. We werken met thema’s en hebben daarbij de totale ontwikkeling van een kind op het oog. Het thema moet betekenisvol zijn en passen bij de belevingswereld van de kleuters. Hierbij zoeken we de doelen van rekenen, taal en motoriek.

Samenwerken: We werken in heel de school, en dus ook bij de kleuters, met coöperatieve werkvormen. Met deze werkvormen oefenen we het samenwerken. Daarnaast zijn we als school een vreedzame school. De vreedzame school is methode om de kinderen te leren hoe je met elkaar omgaat. Het oplossen van ruzies, maar ook het leren luisteren zijn thema’s die langs komen.

Nog een moment waar we oefenen met het gevoel van samenzijn is tijdens de weekopening. Tijdens de weekopening komen de kleutergroepen samen en luisteren we samen naar een verhaal. Zingen we samen en geven we elke week een aantal kinderen een pluim. We leren de kinderen hier ook naar elkaar te luisteren.

Hieronder vindt u als pdf-bestand de informatiefolders van de groepen:

Groep 1 (volgt nog)

Groep 2