227 škôl                        

> 918 tried  

> 21 000 detí                  

> 170 trénerov

1-krát do týždňa