Členovia pilotného projektu "Tréneri v škole"

Ambasádor:

 • Karol Kučera, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport a poslanec NRSR za OĽaNO


Koordinátori:

 • Hlavný koordinátor : Mgr. Martin Dovičák, PhD.

 • Koordinátor západ: Mgr. et Mgr. art. Karol Csino, DiS. art.

 • Koordinátor stred: Mgr. Matej Révay

 • Koordinátor východ : Mgr. Daniel Vasilišin


Zodpovedný tím za školenie trénerov :

 • Mgr. Antonín Barák - český spolok „Tréneři ve školách

 • Mgr. Jan Macháček - český spolok „Tréneři ve školách

 • PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD. - odborný asistent KTVŠ FF UMB

 • doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. - docent KTVŠ FF UMB

 • Mgr. Juraj Kremnický, PhD. - odborný asistent, vedúci KTVŠ FF UMB

 • MUDr. Peter Kyseľ, PhD. - telovýchovný lekár KTVŠ FF UMB

 • PhDr. Tomáš Gurský PhD. - športový psychológ


kontakt:

trenerivskole@gmail.com