TRAUMA SURGERY

Khon Kaen University

เมื่อพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ทีมงาน ATLS/PHTLS/ASSET ศูนย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำการตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ATLS ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (รายละเอียดเพิ่มเติม Click here)

แนวทางปฏิบัติในการรับปรึกษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ