This project is financed by the European Union.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TWINNING PROJECT

"Capacity Building for Fishery Producer Organisations and Provincial Agricultural Directorates in line with CMO"


EŞLEŞTİRME PROJESİ

"Su Ürünleri Üretici Örgütleri ve Bakanlık İl

Müdürlüklerinin Ortak Piyasa Düzeni ile Uyumlu Olarak Kapasitesinin Geliştirilmesi"


TR-BuildFishPROM

TR 16 IPA AG 01 18 R

This is a twinning partnership between: Republic of Turkey and Xunta de Galicia, Kingdom of Spain.

Bu, Türkiye Cumhuriyeti ve Galiçya Bölgesel Hükümeti, İspanya Krallığı arasında yürütülen bir eşleştirme ortaklığıdır.