משלחת פולין 2018 - טכני ב"ש

שלום רב,

אתר זה מיועד לגיבוש וליווי משלחת התלמידים לפולין.

באתר זה נפרסם הודעות, הנחיות, לו"ז לפעילויות ההכנה, טפסים, אישורים, רשימת ציוד ועוד.