yrityksiä

Näillä sivuilla alueen mielenkiintoisia ja työllistäviä yrityksiä.

SUURIMMAT TYÖNANTAJAT

Seudun kunnat Kauhajoki, Teuva, Isojoki ja Karijoki sekä seudullinen liikelaitoskuntayhtymä eli LLKY ovat merkittäviä työllistäjiä. Teuvalla toimii lisäksi Teuvan kunnan omistama aikuiskoulutus- ja teknologiakeskus TEAK OY, joka työllistää ympäri valtakunnan yli 100 henkeä.
Yrityksistä suurimpia työnantajia ovat Kauhajoella Atria Oyj, Isojoen kenehalli Oy, K-Citymarket sekä teollisuudessa esim. Pesmel Oy, Pinomatic Oy, Serres Oy, Kometos Oy, Amitec Oy, Älsbytalo, Sulbana Oy, Kymppitalot Oy ja huonekalutehdas P. Rotola-Pukkila.Teuvan suurimmat työnantajat ovat mm. Viafin West Welding Oy, Nipere Oy, Suomen lämpöpuu Oy, Betoniluoma Oy, Tamsin puutarhat, Suomen muovituote Oy sekä Teuvan Keitintehdas Oy.
Isojoella merkittävä työnantajia ovat esim. Isojoen saha ja Karijoella Suupohjan Perunalaakso sekä Suupohjan teollisuusautomaatio.

Asumisteollisuus

Huonekalujen valmistuksesta alueemme tunnetaan, onhan se seudun vanhin klusteri- yli 300 vuotta vanha. Huonekaluja valmistavia yrityksiä ovat esim. Huonekalutehdas P. Rotala-Pukkila, Adea, Anttiina, Leo-Matti Ojala. Huonekalu- ja sisustusalalla yrityksiä on Kauhajoen seudulla noin 200 kpl. Rakennusalan yrityksiä ovat mm. Puutalokymppi, Älsbytalo, Betoniluoma, Teuvan Mökki- ja sorvituote, Suomen lämpöpuu, Puutavaraliike Alanko, Puuidea.

Materiaalinkäsittelyjärjestelmät ja metalliteollisuus

Alan yrityksiä ovat mm. Pesmel, Kometos, Pinomatic, Sulbana, Amitec Oy, Teamvesmes, Forsfood, Levyvirta, Thermocon, Suupohjan teollisuusautomaatio. Metalliyrityksistä mainittakoon prosessilaitteita valmistava Teuvalla sijaitsevan Viafin West Welding sekä Ossin Metalli, Björn Steel, A-H Steel ja Janmet.

Bio- ja uusiutuva energia

Suupohjan alue tavoittelee energiaomavaraisuutta ja haluaa olla mallialue innovatiivisesta uusiutuvaenergia ja bioenergian hyödyntämisestä. Tämä tarjoaa tulevaisuuden mahdollisuuksia tämän alan yrityksille. Alueella toimii mm. tuulivoimaloita toteuttava Lagerwey Finland Oy sekä bioenergialaitteita valmistavat Biofire Oy, Teamvesmes Oy , Datasteel Oy, Helppo Lämpö Oy sekä edistyksellistä jätehuoltoa kahdeksan kunnan alueella harjoittava Botniarosk Oy, jonka jätekäsittelyasema toimii Teuvalla.

Elintarviketeollisuus ja alkutuotanto

Bio-elintarvikeala on Kauhajoen seudulla merkittävä toimiala. Päätoimisia elintarvikealan yrittäjiä seutukunnassamme on 40 kpl, jotka työllistävät 350 henkilöä. Välittömästi elintarvikealalla työllistyy 2200 henkilöä, joten elintarvikealalla on seutukunnan suurin työllistävä vaikutus. Kauhajoki on yksi suurimpia maatalouspaikkakuntia Suomessa. Alkutuotannossa toimii 1700 henkilöä maatalousyrittäjänä. Elintarvikkeiden jatkojalostuksen piirissä työllistyy 340 henkilöä ja elintarvikealan kone- ja laitevalmistajia 140 henkilöä.
Elintarviketeollisuuden yrityksiä edustavat mm. Atria, Suupohjan perunalaakso, Linseed Protein Finland, Tamsin puutarhat, Laidunhereford sekä Rantalan liha sekä Kukkasmäen marjatila.

Muita mielenkiintoisia yrityksiä alueella