תועבת מצריים

השאלות :

1 - מה זה תועבה ? פרוש מילוני , מופע של המילה במקרא , הקשרים .. על מה מדובר ?

2 - מה זה תועבת מצריים ?

3 - היכן במקרא (תנך) מופיע המושג תועבת מצריים ? מה ניתן להסיק ממופעי הטקסט האלה והקשרם ?

4 - מה הרלבנטי לנו היום כקוראי הטקסט מול חיינו ?

5 - למה ללמוד תנך ?