Ede is een prachtige gemeente en ik wil heel graag vanuit de gemeenteraad mijn steentje bijdragen aan de toekomst van Ede. Als het aan VVD Ede ligt is het tijd om kansen te grijpen. Zoals te zorgen dat het een sterke gemeente is, financieel gezond en die levert wat u nodig heeft. Niet te veel en niet te weinig. Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en waar initiatief wordt beloond. Ik zal me inzetten voor een gemeente die ruimte geeft aan onze inwoners en onze bedrijven. En ook respectvol omgaat met de verdere ontwikkeling van de bijzondere ruimtelijke kwaliteiten van de woonwijken, de dorpskernen, de bedrijventerreinen en vooral de natuur. Zij maken dat Ede gaaf is als werk- en woongemeente.


Op 21 maart 2018 stemt u toch ook voor de gemeenteraad? Ik ben dan net 47 geworden en woon de laatste 17 jaar met mijn gezin heel plezierig in de nieuwbouwwijk Kernhem. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond met een link naar ICT. Vooral werk ik in de wereld van Telecom(infrastructuur) en FinTech. Mijn vrije tijd besteed ik aan mijn grootste passie politiek en aan het spotten van nieuwe technologische ontwikkelingen. Soms zelfs zo fanatiek dat mijn kinderen het de kwalificatie ‘nerd’ geven. Maar wel eentje die zich graag onder de mensen begeeft: nieuwsgierig, sociaal en realistisch.

Ik ben actief voor de VVD geworden in 2013. Eerst in het bestuur van de afdeling Ede, later heb ik het voorrecht gehad voorzitter te mogen zijn van ons ‘Lokaal Netwerk Vallei en Veluwe’. De VVD is echt ‘mijn’ partij. De politieke standpunten en ook de mensen die zich inzetten voor de VVD. Zij zijn open, gezellig en gewoon ‘normaal’. Mensen zonder vooroordelen, pragmatisch en een heilig geloof in een vrije samenleving. Een volkspartij die gelooft dat een samenleving kan bloeien indien de overheid ruimte geeft aan mensen en hun initiatieven. Je talent kunnen inzetten, maakt gelukkig en dat straal je uit. Voor ons is Iedereen gelijkwaardig en gelijke kansen krijgen is vanzelfsprekend. Een sterke sociale zekerheid is eerlijk waarbij iedereen focus houdt op –toekomstige-participatie. Dat vraagt om een sterke samenleving met een vitale economie, onderlinge verbondenheid en veel kennis.

Ik wil een bijdrage leveren aan een dergelijke samenleving. In het bijzonder in Ede. Een plaats die unieke kansen heeft met haar ligging, natuur en vooral haar inwoners. Als u mij in de gemeenteraad verkiest, dan zult u me zien opkomen voor een transparant bestuur. Voor een gemeente die er voor u is, en niet andersom. Ik zal mij inzetten voor lagere lasten en zal zeer kritisch zijn als de gemeente zich gaat bemoeien met onderwerpen die niet tot haar kerntaak behoren. Ook zal ik mij inzetten om mijn collega-politici in de provinciale en landelijke politiek enthousiast te maken voor het belang van Ede en deze regio FoodValley. Veel economische dragers als bereikbaarheid, werkgelegenheid, onderwijs, milieu, energie en de transities in de zorg zijn nu eenmaal gemeentegrens overschrijdend.

Met mij als uw vertegenwoordiger voor de lokale VVD, zal de fractie altijd een luisterend oor hebben. Uiteraard vraag ik om uw steun, maar vooral ook uw input. Dat betekent dat u welkom bent op onze activiteiten. Op ede.vvd.nl kunt u volgen waar u ons treft. Op thimoharmsen.nl kunt u mij, naast de ‘gangbare’ social media, ook altijd benaderen en ons verkiezingsprogramma lezen.

Met vriendelijke groet,

Thimo Harmsen