Testa kunskapsstöd för primärvård

Under februari-mars 2018 har alla landsting och regioner en testperiod på Medibas och Best Practice , två kunskapsstöd för primärvård. Testa och tyck till om du skulle ha användning för någon av dem i ditt arbete.

För kännedom: Landsting/regioner och SKL utvecklar för närvarande ett fritt tillgängligt kunskapsstöd för primärvården, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (betaversion).

Kunskapsstöd på svenska.

I några landsting och regioner har redan primärvården (eller delar av den) tillgång till Medibas.


Testa Medibas


Testa Medibas på egen pc/smartphone/läsplatta

För att testa Medibas på egen pc/smartphone/läsplatta under testperioden, klicka på Testa Medibas på egen pc/smartphone/läsplatta (eller på bannern "Vill du ha tillgång till Medibas även på din egen pc/smartphone/läsplatta under testperioden?" som visas på medibas.se).

  1. Under "Pris för enskilt abonnemang", bocka i "Medibas - Eira (gratis till 31. mars) - 0:-/månad"
  2. Klicka på "Skaffa ett abonnemang>Registrera ny användare",
  3. Fyll i personuppgifter.
  4. Du får ett kvitto på "köpet" (0:-) och inloggningsuppgifter skickade till din epost. Sedan kan du ladda ner och logga in i appen (Android/iOS).


Observera att åtkomst för privata vårdföretag som arbetar på uppdrag av Region Halland inte är aktiverad under testperioden. Kontakta Medibas om du arbetar vid någon av dessa arbetsplatser och vill testa Medibas.


Tyck till om Medibas (kort enkät)

Läs mer om Medibas

Kunskapsstöd på engelska från BMJ.

Några landsting och regioner har redan prenumeration på Best Practice.

Testa Best Practice

Tyck till om Best Practice (kort enkät)

Läs mer om Best Practice

För kännedom: Landsting/regioner och SKL utvecklar för närvarande ett fritt tillgängligt kunskapsstöd för primärvården, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (betaversion).