TEJO Gent zoekt 500 Gentenaars.

TEJO Gent biedt gratis, laagdrempelig en anoniem therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. TEJO Gent doet dit omdat heel wat jongeren niet in de hulpverlening geraken omwille van lange wachtlijsten of de kostprijs.


TEJO Gent in cijfers:

5 jaar

50 vrijwilligers

250 jongeren per jaar

1500 gesprekken per jaar

Om onze werking onafhankelijk te kunnen verderzetten, zijn we op zoek naar 500 Gentenaars die maandelijks € 5,00 willen doneren. Met deze middelen willen we een halftijdse kracht betalen ter ondersteuning van onze vrijwilligers.

Met uw steun zorgt u er mee voor dat er steeds een alternatief is. Dat jongeren snel hulp kunnen krijgen wanneer ze het (psychisch) moeilijk hebben. Dat onze vrijwillige therapeuten en onthaalmedewerkers in alle vrijheid hun werk kunnen blijven doen.

BEN JIJ DE GENTENAAR DIE WE ZOEKEN?

Giften vanaf € 40 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45%. Via het FONDS VRIENDEN VAN TEJO, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Meer info over onze werking vind je op www.tejo.be

Donateurs