Teatre d'escola d'en Josep Romeu

"El teatre és una activitat que encaixa perfectament en el currículum escolar en la mesura que potencia, entre altres, l’expressió oral i corporal, la creació artística, les habilitats socialitzadores del treball en equip i l’autoestima o seguretat d’un mateix per encarar-se al públic.

Hi ha, però, pocs materials adequats per al treball amb grups d’alumnes de primària, amb exercicis o sessions específiques, així com pocs textos teatrals adaptats a aquestes necessitats. Sovint, a l’escola, es necessiten textos teatrals adaptats als nivells infantils de primària, però que a més tinguin en compte que no hi hagi un pes excessiu d’uns pocs protagonistes, i que, contràriament, hi hagi un ampli repertori pensat perquè hi pugui participar com a mínim tot un grup classe.

Des de fa uns anys, a l’Escola de les Pinediques de Taradell el teatre compta a partir de cicle mitjà amb una hora setmanal de dedicació, amb una programació específica. Això ens ha portat a elaborar diversos textos de petits muntatges teatrals, pensats expressament per a ser representats pels alumnes. Els aniré publicant en aquest bloc amb la voluntat de posar-los a disposició de tothom que hi pugui estar interessat, autoritzant la seva reproducció i representació sempre que se’n citi l’autoria o procedència: “Josep Romeu – Escola les Pinediques de Taradell”."

Aquesta és la presentació que en Josep Romeu (1952-2013) va deixar al seu blog "Josep Romeu: teatre d'escola" . En aquest web d'homenatge trobareu aquest llegat fet i pensat per ser representat a les escoles mitjançant un treball específic de teatre. Hi trobareu Pastorets, obres de Sant Jordi, judicis de Carnestoltes, obres de Castanyada, contes,... Tots els textos han estat representats amb èxit pels alumnes de l'escola Les Pinediques i són originals amb grans dosis d'humor i enginy que els fan únics.


Mestres de l'escola Les PinediquesEn Josep en acció en un dels assajos dels Pastorets.