อำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์ โดย ครูธนวิชญ์ สิงคะปะ

เพจของแต่ละวิชากำลังมานะครับ :)

เพจของแต่ละวิชากำลังมานะครับ :)

เพจของแต่ละวิชากำลังมานะครับ :)

ภาคเรียนที่ 2564

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/13

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/13

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วิทยการคำนวณ

การออกแบบและเทคโนโลยี

การสร้างภาพ 2 มิติ

การสร้างภาพ 3 มิติ

กลุ่ม Line นักเรียน

การจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 5 พฤษภาคม 2564

การสร้างภาพ 2 มิติ

รหัสในการเข้า Google Classroom : [Coming soon]

วิทยการคำนวณ

รหัสในการเข้า Google Classroom : [Coming soon]

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แบบลงเวลาเข้าเรียนของผู้เรียน

การออกแบบและเทคโนโลยี

การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3D

ตรวจสอบเวลาเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ม.4/1-4/12

ม.2/11-2/12

ส่งงาน

ติดต่อครูผู้สอน

วิธีการส่งงานใน Google Classroom


ปฏิทินกำหนดการเรียนออนไลน์ 1/2563

วิชา วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1- 12

วิชา คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11-12

ว22246
homework done.mp4

วิธีการส่งงาน

Link ส่งงาน

AV

ชุมนุม AV

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ว22142 วิทยาการคำนวณ

2/1-2/12

ว22246 การสร้างภาพเคลื่อนไหว

2/11-2/12

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การออกแบบและเทคโนโลยี

2/1-2/12


การสร้าง Vector

2/11-2/12


การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

2/1

ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563