GIETRZWAŁDZKA ŁOSIERA TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ

Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej będzie od tego roku celem corocznej ofiarniczej pieszej pielgrzymki Tradycji Łacińskiej w intencji zachowania oraz jak najliczniejszych owoców nauczania papieża Benedykta XVI. Ta piesza pielgrzymka będzie również swego rodzaju drogą wdzięczności za jego pontyfikat a wiec będzie ponawianiem naszego dziękczynienia które przeżywamy dziś w trakcie obecnej pielgrzymki Tradiclaromontana2023. W sobotę która jest dniem poświęconym Matce Bożej, przypadającą po rocznicy  wydania Motu Proprio Summorum Pontificum a więc 8 lipca A.D. 2023 zgromadzimy się wszyscy i wyruszymy na szlak pielgrzymi niosąc świecę ofiarną, która dziś podczas pielgrzymki Tradiclaromontana płonie podczas wydarzeń liturgicznych. Pielgrzymka rozpocznie się modlitwami porannymi oraz Mszą Świętą o wschodzie słońca w kościele św. Jana Chrzciciela w Orzechowie a zakończy się koronką do Miłosierdzia Bożego oraz solenną Mszą Świętą w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie.

Wszyscy wierni Tradycji Łacińskiej mają doświadczenie niezwykłego światła i ogromnych łask, które otrzymali przez posługę papieża Benedykta XVI i które obfitują w naszym codziennym życiu. W znaczącym stopniu to, kim są wierni przywiązani do tradycji łacińskiej Kościoła, zawdzięczają temu papieżowi. Benedykt XVI z wielką mocą i osobistym zaangażowaniem, odważnie i pewnie, ale również w sposób nacechowany troską pasterską o jedność całego Kościoła Powszechnego, realizował dzieło rozpoczęte przez św. Jana Pawła II wydaniem Motu Proprio Eclesia Dei w 1988 r., którego kulminacją było Motu Proprio Summorum Pontificum wydane właśnie przez Benedykta XVI w 2007 r.. To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe – nauczał Benedykt XVI. Tym samym papież na zawsze ugruntował drogę obecności tradycyjnej liturgii w życiu Kościoła. Tegoroczna pielgrzymka Tradiclaromontana jest jednocześnie dziękczynieniem za życie i pontyfikat Benedykta XVI oraz za wszystko co całemu Kościołowi przez jego posługę Bóg okazał. Dziękczynienie to nie może jednak zostać ograniczone do ram tegorocznej pielgrzymki. Wdzięczność Bogu za ten pontyfikat i płynącą z niego naukę trzeba okazywać stale, modląc się jednocześnie jak już wspomniano wyżej o jak najliczniejsze owoce tego nauczania. Intencja taka wykracza poza nasze osobiste oraz naszych wspólnot i duszpasterstw potrzeby, bowiem obejmuje ona cały Kościół a wiec i tych wiernych, którym nie było dane poznać tradycyjnej liturgii Kościoła. Intencja ta zatem wymaga szczególnego wyrzeczenia, poświecenia a wręcz ofiary. Koniecznym jest zatem aby bieżący rok rozpoczął tradycje składania takiej ofiary przez wiernych Tradycji Łacińskiej a czasem do tego najlepszym wydaje się właśnie rocznica wydania przez Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum przypadająca 7 lipca.


W tradycyjnej polskiej pobożności taki ofiarniczy charakter mają pielgrzymki piesze, szczególnie te wymagające wyrzeczenia się siebie oraz walki ze swoimi słabościami. Pielgrzymi uczestniczący w wydarzeniach pielgrzymki Tradiclaromontana przybywają komunikacją publiczną oraz własnymi środkami transportu bowiem pielgrzymka ta z założenia ma charakter zjazdowy, który podyktowany jest potrzebą zgromadzenia wszystkich wiernych z naszych wspólnot i duszpasterstw. Odbywanie się pielgrzymki Tradiclaromontana jako pielgrzymki pieszej wykluczyło by niejako automatycznie część uczestników oraz zmusiło by do jej organizacji w okresie letnim co znacznie ograniczyło by program pielgrzymki. Trzeba tu wyjaśnić, że Jasna Góra w okresie letnim przyjmuje każdego dnia wielokrotnie więcej pielgrzymek niż w okresie zimowym, w którym obecnie odbywa się pielgrzymka Tradiclaromontana. Oznacza to, że w okresie letnim są znacznie mniejsze możliwości czasowe na odbywanie się w sanktuarium licznych wydarzeń naszej pielgrzymki, bowiem przestrzenią i czasem trzeba się dzielić z innymi pielgrzymkami. Rozwiązaniem jest odbywanie dodatkowej pieszej pielgrzymki w terminie letnim która stanowiła by niejako dopełnienie zimowej pielgrzymki Tradiclaromontana.


Szukając miejsca takiego ofiarniczego pielgrzymowania, w myślach każdego czciciela Matki Kościoła i Królowej Polski pojawia się miejsce uznanych przez Kościół objawień Matki Bożej w Polsce. Miejscem tym jest Gietrzwałd gdzie objawienia miały miejsce dziewiętnaście lat po objawieniach w Lourdes. Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej będzie od tego roku  celem corocznej ofiarniczej pieszej pielgrzymki Tradycji Łacińskiej w intencji zachowania oraz jak najliczniejszych owoców nauczania papieża Benedykta XVI. Ta piesza pielgrzymka będzie również swego rodzaju drogą wdzięczności za Jego pontyfikat a wiec będzie ponawianiem naszego dziękczynienia które przeżywamy dziś w trakcie obecnej pielgrzymki Tradiclaromontana2023.  Warmiacy swoje pielgrzymki do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej nazywają łosierami. To słowo gwary warmińskiej pochodzi od słowa „ofiara” a zatem wpisuje się w pełni w duchowość naszego pielgrzymowania do Gietrzwałdu. Nasza pielgrzymka nazywać się będzie zatem Gietrzwałdzką Łosierą Tradycji Łacińskiej. Elementem tradycji warmińskiej jest również przynoszenie w pielgrzymkach świec ofiarnych i tę tradycje pragniemy uwzględnić w naszym pielgrzymowaniu. Nasza świeca ofiarna opatrzona herbem Benedykta XVI zapłonie już w trakcie pielgrzymki Tradiclaromontana2023 i płonąć będzie podczas wszystkich wydarzeń liturgicznych tej ogólnopolskiej pielgrzymki. Następnie wybrane niewielkie grupy osób w okresie od marca do czerwca sztafetowo poniosą tę świece ofiarną do Orzechowa oddalonego o 30 km od Gietrzwałdu. W sobotę która jest dniem poświęconym Matce Bożej, przypadającą po rocznicy  wydania Motu Proprio Summorum Pontificum a więc 8 lipca A.D. 2023 zgromadzimy się wszyscy i wyruszymy na szlak pielgrzymi niosąc naszą świecę ofiarną. Pielgrzymka rozpocznie się modlitwami porannymi oraz Mszą Świętą o wschodzie słońca w kościele św. Jana Chrzciciela w Orzechowie a zakończy się koronką do Miłosierdzia Bożego oraz solenną Mszą Świętą w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie. Przewidziane jest zapewnienie noclegu i wyżywienia dla pielgrzymów. Już teraz można zgłosić chęć udziału w tej pielgrzymce pieszej wypełniając formularz zgłoszenia na stronie internetowej www.tradycjalacinska.pl Na tej stronie internetowej opublikowane są wszelkie szczegółowe informacje o tej pielgrzymce. Wszystkich, którym na sercu leży zachowanie nauczania Benedykta XVI, serdecznie zapraszamy do tego pielgrzymowania.

Zapiski” kard. Wyszyńskiego:

5 sierpnia 1953r. - Na godz. 10.00 przybył ks. Infułat Zink, z którym wjechałem do Orzechowa pod Olsztynkiem. Ks. Zink przygotowywał tutaj pustą plebanię, wśród jezior i lasów, na miejsce kilkudniowego wypoczynku. Przybyliśmy do tego pustkowia na godz. 17.00. Mam do dyspozycji kościół z Najświętszym Sakramentem, duży dom plebański, dwie siostry z Olsztyna z seminarium, które prowadzą nam gospodarstwo. Ksiądz Kanonik Padacz jest mi towarzyszem. Uchodzę za księdza Profesora. Chyba to nie konspiracja. Na razie pada deszcz. Na miejscu jest niewielka wioska, w której przebywa 20 kobiet i jeden jedyny mężczyzna. Kościołem opiekuje się staruszka Warmianka, matka 5 synów, którzy są wszyscy za granicą.

14 Sierpnia 1953 r. - Dziś dobiega końca nasz krótki wypoczynek w Orzechowie. (…) Spędziliśmy z ks. Padaczem lato leśnych ludzi, na całkowitej niemal włóczędze wśród lasów i jezior, niemal nie spotykając ludzi, których tu bardzo mało. (…) Ile tu jest w lasach jezior, trudno obliczyć. Niektóre cudowne jak jezioro Pluszne, Świetne i inne. W którąkolwiek stronę nie wyjdzie się z Orzechowa zawsze można trafić, w odległości pól do dwóch kilometrów, na jezioro otoczone lasem. (…) W kościele wisi ogromny drewniany żyrandol, w kształcie dzwonu, pomnik po poległych z 1914 - 1918 roku. Na 43 nazwiska poległych 30 jest polskich (…).

15 sierpnia 1953 r. - Uroczystość Wniebowzięcia. Obydwaj z Ks. Padaczem duszpasterzujemy. Odprawiam jedno nabożeństwo o godz. 8.00, ks. Padacz drugie o godz. 1000. Przyszła wielka liczba wiernych, śpiewają pięknie po polsku. Wygłaszam przemówienie o Matce Bożej. O godz.1500 żegnamy miłe miejsce spokojnego wypoczynku; gromada dzieci przychodzi z kwiatami, otrzymują obrazki. Szkoda ich, gdyż znowu pozostaną bez Mszy św. i Komunii św., do której co dzień tyle ich przychodziło.