Noves Oportunitats

Tothom pot adquirir el hàbit de “treballar en el núvol” fent servir la xarxa de forma practica i ùtil