Acompanya


del 0 al 1

Anàlisis de les realitat percebudes des de diversos angles

Idees i Relacions

Presentació IDEES + SOFTWARE per les persones i els grups

La Meta ... el Consens Cultural el compromís i la responsabilitat