กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนตาก

วีดีโอกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนตาก

ประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลี (ภาษาไทย

ประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลี (ภาษาอังกฤษ

พิธีเก็บใบโพธิ์ (ภาษาอังกฤษ) 

พิธีเก็บใบโพธิ์ (ภาษาไทย

ขั้นตอนการทำใบศรีมหาโพธิ์

เอกสารเผยแพร่ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้

อำเภอเมือง  จังหวัดตาก   63000

โทรศัพท์ 0 5589 7060

โทรสาร  0 5589 7063

www.takcc.ac.th