Carousel imageCarousel image

ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยชุมชตาก ตั้งแต่บัดนี้ั ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาสี เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนตากได้จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ด้านกีฬาสากลและกีฬาภูมิปัญญาไทย ตามโครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตากสัมพันธ์ โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 30 คน

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนตาก หน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก ได้จัดพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา และท่านบัญญัติ พุ่มพันธ์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตาก มาเป็นประธานในพิธี โดยมีอาจารย์พิเศษ และแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 105 คน

ประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนตาก ระยะ 5 ปี วิทยาลัยชุมชนตากจัดประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการสภาวิทยาลัย บุคลากร เข้าร่วมประชุม วิทยากรกลุ่มโดยอาจารย์ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว และคณะ ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์โซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้

อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ 0 5589 7060

โทรสาร 0 5589 7063

www.takcc.ac.th