Wpłaty na Radę Rodziców, świetlicę należy wpłacać na rachunek o numerze:

86 8931 0003 0737 0227 4000 0001

(wpłacając na rzecz świetlicy, należy dopisać DLA ŚWIETLICY)