Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συνδιοργάνωσαν τριήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τίτλο "Αξιοποιώντας τα Μουσεία, τα Τοπία Μνήμης & τους Γεώτοπους για την Εκπαίδευση του Πολίτη στον 21ο αιώνα".

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Θηβαίων με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Θηβών από 12 έως 14 Μαΐου 2017.


«Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για χώρους πολιτισμικής αναφοράς της Βοιωτίας»

01. ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΧΑΡΑΜΗ ΠΑΠΑΔΑ.pdf

ISBN 978-618-84472-0-2