Σύλλογος Εκπαιδευτικών 

Π.Ε. Πάτρας

Ο Σύλλογος δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1945 με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ". Ιδρυτές του συλλόγου ήταν οι δημοδιδάσκαλοι Δημήτριος Τζουράς, Ιωάννης Ανδριόπουλος, Χρήστος Καραλής, Ιωάννης Κλουκίνας, Αναστασία Κουρμουλή, Θεμιστοκλής Κοκκίδας, Αλέξανδρος Κούτρας, Ιωάννης Καμπάνας και Σταύρος Γεράνης οι οποίοι συνήλθαν στο 3° Δημ. Σχολείο Πατρών, συνέταξαν το καταστατικό, το υπέγραψαν και το υπέβαλαν νια έγκριση στο Πρωτοδικείο Πατρών.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του συλ­λόγου για την ανάδειξη του πρώτου Δ.Σ. έγινε στις 8-6-1945 και πρώτος Πρόεδρος εκλέχτηκε ο Δημήτριος Τζουράς. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. είχε διάρκεια 3 μηνών επειδή σύμφωνα με το καταστατικό οι αρχαιρεσίες έπρεπε να γίνονται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.