Student conference FBFS

Slovak University of Agriculture

in Nitra

Faculty of Biotechnology and Food Sciences

invites you to participate at the

XVII. International scientific conference of bachelor´s and master´s degree students

which is being held under the auspices of

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

dean of the Faculty of Biotechnology and Food Sciences

25th April 2019

at FBFS SUA in NitraXII. International scientific conference of PhD. studentswill be heldNovember 2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita

v Nitre

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

si Vás dovoľuje pozvať na

XVII. Vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou,

ktorá sa bude konať pod záštitou

prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD.

dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva

25. apríla 2019

na FBP SPU v NitreXII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťousa uskutoční vNovembri 2019