Rummen

Våra rum skiljer sig åt ganska ordentligt vad gäller utseende mm. vad som är gemensamt är att alla är namngivna efter personer i Fritiof Nilsson Piratens färgstarka berättelser eller i hans närhet.

Bombi Bitt


Texas Ros


Franskans
Jöns pumpare


Toras kammare


Patron Espings matsal


Festvåning