Ontstaan

Het ontstaan van de "schuttersclub"


Historiek

1974: Oprichting

Begin de jaren 70 gingen een aantal sportschutters uit Opbrakel waaronder de huidige voorzitter van de club André Flamand de schietsport beoefenen in de naburige gemeente Nederzwalm.

In de tweede helft van 1974 werden er plannen gesmeed om een schuttersclub op te richten in de deelgemeente Opbrakel. Begin 1975 kregen deze plannen concrete vorm.

Er werd gekozen voor café ’t Centrum naast de kerk in Opbrakel. Dit café werd uitgekozen omdat er voldoende plaats was om een schietbaan van 10 m te installeren. Een aantal vrijwilligers werkte hard om deze schietstand ook in te richten. Er was 1 schietbaan die geautomatiseerd was, wat voor die tijd zeer vooruitstrevend was.

Op zondag 2 maart 1975 was het eindelijk zover. Onder grote belangstelling werd om 10 uur het eerste schot afgevuurd. Op deze gelegenheid was er massale persbelangstelling en waren ook de prominenten van de streek aanwezig.

De vereniging kreeg de naam De Schutters der Vlaamse Ardennen , de naam die nog steeds gebruikt wordt. Uit de persberichten van toen, vernemen we dat er tijdens de opening meer dan 100 aanwezigen waren.

Vanaf de start werden er onafgebroken maandelijks wedstrijden georganiseerd. De vereniging had veel bijval zowel op de wedstrijden als op de publieke manifestaties, waaronder de bekende gaaikesschietingen.

1976: Verhuis naar ander lokaal

Na een jaar clubwerking moest de vereniging noodzakelijk verhuizen omdat het lokaal gesloopt werd en dit ter gelegenheid van de renovatie van de dorpskern.

De vereniging vond een nieuw onderkomen in café Oud Brakel, enkele tientallen meters verder. Daar dienden ook nog grote aanpassingswerken te gebeuren, maar er werd samen met de lokaalhouder bijna dag en nacht gewerkt. In deze nieuwe locatie werd de schietstand uitgerust met 4 schietbanen, wat een gevoelige verbetering was voor het grote aantal leden. In dat lokaal bloeide de vereniging verder uit en bleef ze actief tot eind 1996. Toen werd ook dit lokaal onverwachts gesloten.


1997: Bouwen van een eigen lokaal

Het bestuur moest opnieuw op zoek naar een locatie en opteerde deze keer voor een definitieve stek waar ze nooit meer zouden moeten verhuizen, namelijk de bouw van een eigen clublokaal.

De bouwwerken werden aangevangen in juni 1997 en in maart 1998 werd het lokaal officieel geopend en werden onmiddellijk de schietwedstrijden die een jaar stil geleden hadden hernomen. Praktisch alle leden hebben zich toen opnieuw ingeschreven.

Hieronder enkele foto's genomen bij de opbouw van het clublokaal:

{smoothgallery folder=images/stories/Foto/Clubhuis}

1998: Gestart met de nieuwe dicipline Pistool

2000: Gestart met de nieuwe dicipline Diopter