Dutch Supreme Court Barristers

  DSCB' Chambers

Advocaten bij de Hoge Raad
Supreme Court Litigation
Cassation en matière civile

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


L'S Cassatie

Lawyers' Specialist mr. M.E. Bruning 

Koninginnegracht 35
2514 AC Den Haag
+31(0)6-487 16 742
cassatie@lawyers-specialist.nl

Menno heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten
de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Civiele cassatie ~ Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde
van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rijpma Cassatie & Litigation

Mr. D. Rijpma Advocatuur B.V.

WTC The Hague Business Center
Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
+31 (0)70 2390014
+31 (o)6 543 672 77
rijpma@rijpma-cassatie.nl

Derk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten
de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Civiele cassatie

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde
van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~De advocaten op deze website vormen geen samenwerkingsverband in de zin van de Samenwerkingsverordening 1993. Opdrachten komen tot stand met iedere advocaat dan wel zijn cassatiekantoor overeenkomstig de (algemene) voorwaarden die het eigen kantoor van de desbetreffende advocaat hanteert.

The lawyers on this website do not constitute a partnership within the meaning of
the 1993 Cooperation Regulation.Engagements are concluded with each lawyer or his lawfirm
in accordance with the (general) conditions applied by the firm of the lawyer concerned.

Les avocats présents sur ce site ne constituent pas un partenariat au sens du règlement de coopération de 1993.
Les missions sont conclues avec chaque avocat ou son bureau conformément aux conditions (générales)
appliquées par l'avocat concerné.