สภานักเรียน

โรงเรียนวัชรวิทยา

@ โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

นโยบายเร่งด่วน

1. รณรงค์จัดการขยะ อย่างเป็นระบบ2. DJ For You (กิจกรรมตลอดปี)

นโยบายทั่วไป

1. สานต่องานจากสภานักเรียนปีที่ผ่านมา 2. C.E. Board (กิจกรรมตลอดปี)3. W.R. Report (กิจกรรมตลอดปี)

ประชาสัมพันธ์สภานักเรียน

-

ปฏิทินการปฏิบัติงานสภานักเรียน

กิจกรรมเดือนตุลาคม

  • วันที่ 1-7 ตุลาคม 2562 ฝึก นศท. ณ โรงเรียนวัชรวิทยา
  • วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เปิดเรียนในเทอมที่ 2

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

  • กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน

กิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา

ติดตามกิจกรรมทั้งหมด "ที่นี่"

21.09.62

ได้รับรางวัล "เหรียญทอง"การแข่งขัน "สภานักเรียน" กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

09.09.62

จัดกิจกรรม "รำลึกพระคุณครู"เนื่องในโอกาส ครูเกษียณอายุราชการ

ทีม

ชนะเลิศ การแข่งขัน ่"ฟุตบอลต่อต้านยาเสพติต ครั้งที่ 4" ประเภท ม.ต้น

ทีม

ชนะเลิศ การแข่งขัน ่"ฟุตบอลต่อต้านยาเสพติต ครั้งที่ 4" ประเภท ม.ปลาย
  • ประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 4 "อ่านเพิ่มเติม" (5.09.62)
  • มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขัน "ฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4" "อ่านเพิ่มเติม" (5.09.62)
  • จัดกิจกรรม "นิทรรศการ เสวนา 113 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร " ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร "อ่านเพิ่มเติม" (25-26.08.62)
  • จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ "อ่านเพิ่มเติม" (12.08.62)