Stop Haarlemse Huurverhoging

Het kabinet staat per 1 juli een huurverhoging toe tot 6,6% voor sociale huurwoningen. Voor de vrije huursector zijn er zelfs helemaal geen grenzen. Veel te hoog in deze onzekere economische tijden waarbij veel mensen hun inkomsten zien verdwijnen door de coronacrisis. Juist in deze tijd moeten we solidair zijn, en huurders ontzien. Daarom zijn SP Haarlem, Bewonerscommissie Delftwijk Zuid, Bewonerskern Pré, Jouw Haarlem, CDA Haarlem, Trots Haarlem, Actiepartij en Groenlinks Haarlem deze petitie gestart. Al meer dan 1250 mensen hebben sindsdien ondertekend.