Rookmelders

Een brand die ’s nachts ontstaat krijgt vaak de kans om zich flink uit te breiden; iedereen ligt immers te slapen. Één ongelukkig vonkje heeft soms maar enkele minuten nodig om uit te groeien tot een flinke brand met grote rookontwikkeling! Nu denkt u misschien dat u wel door de brandlucht wordt gewekt. Dat is niet uitgesloten, maar daarvan bent u lang niet zeker. Bij de meeste branden komt het reukloze maar zeer giftige koolmonoxide vrij. Een flink aantal branden produceert bovendien ook andere giftige stoffen. Branden waarbij kunststoffen of met schuim gevulde meubelen en matrassen zijn betrokken, staan hierom bekend. Wanneer er giftige stoffen vrijkomen is de kans groot dat u bedwelmd raakt en dus kansloos bent. De feiten spreken boekdelen: niet de vlammenzee, maar de rook veroorzaakt de meeste slachtoffers bij brand!

Een rookmelder geeft een geluidsignaal af zodra hij rook signaleert. Hij reageert op rook, en daarmee indirect op de aanwezigheid van brand. Voor u is het van het grootste belang om gewaarschuwd te worden in het aller-vroegste stadium van brand. Dit stelt u doorgaans in de gelegenheid de brand te blussen, of uw medebewoners te alarmeren en samen met hen te vluchten.

De kwaliteit van rookmelders voor de particuliere woning wordt in Nederland beoordeeld door het Keurmerkinstituut Consumentenproducten. Goedgekeurde rookmelders zijn [sinds1993] te herkennen aan het GOEDMERK. Dit GOEDMERK houdt in dat de rookmelder voldoet aan de noodzakelijke technische kwaliteitseisen, grotendeels gebaseerd op de Britse norm BS 5446 deel 1 1990. Bovendien voldoet hij aan een aantal aanvullende eisen, onder meer gesteld aan productinformatie, onderhoud, duurzaamheid en milieuaspecten.

Het advies luidt daarom in elk geval zo snel mogelijk goedgekeurde rookmelders is uw woning te plaatsen! Die zijn namelijk in ongeveer een kwart van de huishoudens nog steeds niet te vinden! Wanneer ze er wel zijn, komt het nogal eens voor dat ze niet correct werken.

Bent u benieuwd naar de kosten? Daar willen wij u graag over informeren, laat u vrijblijvend terugbellen!

Slimme rookmelders halen norm in?

Met de komst van nieuwe technieken en zienswijzen worden bestaande normen soms ingehaald. De introductie van de nieuwe lijn draadloos koppelbare rookmelders van Fire Angel brengt nieuwe mogelijkheden binnen handbereik. Maar hoe verhoudt zich dat met de NEN 2555?

Bij een renovatie van woningen moeten er conform NEN 2555 rookmelders worden aangebracht. Ook in objecten die vanuit bouwkundig oogpunt als risicovol worden beschouwd wordt vaak in overleg met de brandweer gekozen om rookmelders conform NEN2555 aan te brengen.

Dit betekent nogal wat installatiewerk. Deze melders moeten immers op de 230V worden aangesloten en onderling verbonden zijn. Al enige tijd zijn draadloos koppelbare 230V rookmelders beschikbaar die weliswaar qua montagekosten vriendelijker zijn maar qua aanschaf duurder dan normale 230V rookmelders.

Een nieuwe ontwikkeling zijn batterij gevoede draadloos koppelbare rookmelders die ook nog kunnen worden gekoppeld met 230V rookmelders. Fire Angel, het innovatieve zustermerk van het alom bekende First Alert, introduceerde deze betrouwbare rookmelders recent. Tot 50 melders kunnen onderling draadloos worden gekoppeld. Doordat de melders batterij gevoed zijn worden de installatie werkzaamheden tot een minimum beperkt; geen 230V meer nodig, geen bedrading, alleen inleren en ophangen. Ook naar de toekomst toe is deze melder onderhoudsvriendelijk; de batterij wordt voor 10 jaar gegarandeerd. Door het speciale wi-safe2 protocol worden verstoringen van buitenaf tot een absoluut minimum beperkt.

Daarnaast bestaat nu de mogelijkheid om 230V melders die volgens hetzelfde protocol werken onderling te verbinden met de batterij gevoede melders. Dat maakt dus dat bestaande NEN 2555 installaties eenvoudig kunnen worden uitgebreid zonder noemenswaardige montagekosten.

En de NEN 2555 dan?

Die wordt op deze manier voor een groot deel ingevuld. De projectering van de melders verschilt niet van de 230V exemplaren. Ook qua detectie doen de batterij gevoede exemplaren zeker niet onder voor 230V exemplaren. Door de onderlinge koppeling wordt ook aan die eis uit de NEN 2555 voldaan.

Steeds meer brandweerkorpsen lijken open te staan voor deze innovatie, de functionele eisen uit de NEN 2555 worden immers grotendeels ingevuld. Voor de opdrachtgever speelt zeker ook dat kosten factoren lager liggen en de impact voor de bewoners aanzienlijk minder is. Bij wijze van spreken kan de montage met het onderhoud van de CV ketel worden meegenomen.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor uw projecten? Bel voor een vrijblijvende afspraak met Wouter Steunenberg (06 51833700)

Renovatie

Bij een renovatie van woningen moeten er conform NEN 2555 rookmelders worden aangebracht. Ook in objecten die vanuit bouwkundig oogpunt als risicovol worden beschouwd wordt vaak in overleg met de brandweer gekozen om rookmelders conform NEN2555 aan te brengen.

Dit betekent nogal wat installatiewerk. Deze melders moeten immers op de 230V worden aangesloten en onderling verbonden zijn. In deze gevallen komen draadloos koppelbare rookmelders zoals de Fire Angel WSM-F-1EU, vrijwel altijd voordeliger uit. Er wordt immers fors bespaard op de aanleg van de bekabeling. Natuurlijk heeft de melder wel een 230V aansluiting nodig maar onderling is verder geen bekabeling nodig.

Als bij de renovatie de NEN2555 niet als eis wordt gesteld dan is de Fire Angel ST620 de meest ingezette rookmelder. Deze batterij gevoede rookmelder voorzien van een batterij die net als de melder zelf voor 10 jaar wordt gegarandeerd is dankzij het unieke Thermoptek principe de snelste melder in zijn soort. Lees meer hierover bij de melder zelf.

Uitbreiding

Heeft u te maken met een uitbreiding van een bestaande 230V installatie qua rookmelders dan biedt de Fire Angel reeks een prachtige mogelijkheid. De bestaande 230V melders kunnen één op één worden vervangen door een Fire Angel SM-F-1EU en daarna uitgebreid. Deze uitbreiding kan dan door één 230V melder te vervangen door een WSM-F-1EU (230V, draadloos koppelbaar) en daar deze zelfde draadloze melders op aan te sluiten. Dat maakt dus dat bestaande NEN 2555 installaties eenvoudig kunnen worden uitgebreid zonder noemenswaardige montagekosten, de nieuwe melders moeten wel een 230V aansluiting hebben maar verder geen onderlinge bedrade verbinding.

Zijn er ook nog wensen uit te breiden zonder dat deze uitbreiding aan de NEN 2555 voldoet (bijvoorbeeld melders op de slaapkamers) dan zijn de batterij gevoede draadloos koppelbare rookmelders, Fire Angel type WST630, ideaal. Door middel van het Wi-safe2 protocol kunnen deze immers eenvoudig worden gekoppeld met de 230V rookmelders. Tot 50 melders kunnen onderling draadloos worden gekoppeld.

Doordat de melders batterij gevoed zijn worden de installatie werkzaamheden tot een minimum beperkt; geen 230V meer nodig, geen bedrading, alleen inleren en ophangen. Ook naar de toekomst toe is deze melder onderhoudsvriendelijk; de batterij wordt voor 10 jaar gegarandeerd. Door het speciale wi-safe2 protocol worden verstoringen van buitenaf tot een absoluut minimum beperkt

Fire Angel WSM-F-1EU Draadloze rookmelder

Fire Angel SM-F-1EU Rookmelder

Fire Angel WTSL-1-EU Lokatieschakelaar