STEAM - Dlaczego?

STEAM jest metodą uczenia się i nauczania, której celem jest zaspokojenie potrzeb gospodarki i społeczeństwa XXI wieku poprzez rozwój kompetencji przyszłości. STEAM stawia na naukę projektową konsolidującą pięć kluczowych bloków tematycznych: naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. Koncepcja ta ukierunkowana jest na kształcenie uczniów, którzy dzięki realizacji projektów potrafią myśleć w sposób innowacyjny i niekonwencjonalny, którzy podejmują rozważne ryzyko, angażują się w eksperymentalne uczenie się i twórcze rozwiązywanie problemów, podejmują współpracę i aktywnie uczestniczą w procesach twórczych.

STEAM = Science & Technology interpretowane przez Engineering & the Arts, bazujące na Mathematics

STEAM to idea edukacyjna powstała w Rhode Island School of Design, która dodała sztukę (A - Arts) do wcześniejszej koncepcji STEM. Według tej koncepcji, "celem jest wspieranie prawdziwych innowacji łączących myślenie naukowca lub technologa z koncepcją artysty lub projektanta". STEAM to naturalne procesy twórcze i poznawcze; angażujące w proces uczenia się wszelkie możliwości ucznia i wszystkie obszary jego mózgu. Tak więc dopiero model STEAM daje możliwość wykorzystania pełnego potencjału uczniów i kształtowania kompetencji przyszłości.

Źródło. M.Plebańska, K.Trojańska, „STEAM-owe Lekcje”

Dla kogo jest STEAM:

STEAM sprawdza się w nauczaniu uczniów na każdym poziomie edukacyjnym i stanowi doskonały sposób kształcenia niezależnie od tego, jaki zawód w przyszłości wybiorą uczniowie, uczy bowiem krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i wielu innych umiejętności, które mogą być używane przez całe życie, niezależnie od profesji, jaką się wykonuje.

STEAM to również koncepcja, która może być wykorzystywana w kształceniu dorosłychktórzy chcą pobudzić swoją kreatywność, odświeżyć perspektywę postrzegania świata. STEAM to sprawdzona metoda rozwoju osób pracujących nad innowacyjnymi projektami, nowymi produktami oraz usługami. STEAM-owo kadrę może szkolić w zasadzie każda organizacja stawiająca na kreatywność, innowacyjność oraz wszechstronny rozwój swoich pracowników.

Dlaczego warto stosować STEAM w edukacji:

  • STEAM uczy, jak się uczyć
  • STEAM pozwala doznać, dlaczego warto się uczyć
  • STEAM pozwala wybrać te treści, których warto się uczyć oraz weryfikować ich wartość
  • STEAM pozwala odczuć dlaczego nauka jest ważna dla świata i zrozumieć jak dzięki niej można go udoskonalać
  • STEAM to sposób na kształcenie kompetencji przyszłości, przede wszystkim takich jak: kompetencje społeczne oraz kompetencje cyfrowe
  • STEAM to sposób na tworzenie innowacji
  • STEAM to holistyczny rozwój każdego człowieka, równie dobrze sprawdzający się w kształceniu przedszkolaków, dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów
  • STEAM pozwala uczniom stać się autorami własnego procesu edukacyjnego, a nie biernymi konsumentami procesu edukacji
  • STEAM daje możliwość twórczej ekspresji i odkrywania prawdziwego świata
  • STEAM równie mocno stawia na indywidualny kontekst rozwoju każdego ucznia jak na kontekst społecznej wartości wiedzy