Steambox is een media productie rond wetenschapseducatie, vanuit VRT, IMEC en Technopolis, ...

Voorlopig betreft het een piloot, om alle facetten goed te onderzoeken!

What’s in a word? STEAM staat voor science, technology, engineering, art en mathematics, de kennisgebieden die terug te vinden zijn in een doos met technologische lessenmateriaal. Steambox organiseert in de eerste plaats een evenement met presentaties, workshops en demonstraties over een bepaald thema. Tijdens deze evenementen wordt er van de content media gemaakt die verzameld en verspreid wordt met een box. Met de tools van de box kunnen de leerlingen en leerkrachten de demonstraties en experimenten van het evenement vervolgens simuleren in een klas.

Het project is momenteel nog in haar beginfase en focust op het samenstellen van een eerste prototype. Na het verzamelen van voldoende content gaan de onderzoekers aan de slag in de klas. Is de methode effectief? Leren jongeren creatiever omspringen met technologie? Zijn de tools en handleiding duidelijk genoeg? Na een grondige evaluatie trekt Steambox met meerdere exemplaren naar de scholen om studenten systematisch uit te dagen op vlak van creativiteit en kennis.

voor meer informatie over STEAMbox kan u terecht bij VRT SANDbox : contact