De SRCO ouderraad

Wat zijn onze doelstellingen?

Onze ouderraad is een belangrijk participatieorgaan in het schoolgebeuren van het Sint-Romboutscollege. Wij geven alle ouders een stem en brengen deze samen met de leerkrachten, schooldirectie en de andere ouders. Naast onze tweemaandelijkse vergaderingen organiseren wij ook de ontmoetingsavond voor de ouders van de eerste graad en hebben wij een aantal werkgroepen die rond belangrijke maatschappelijke thema's werken. Waar nodig bieden we ook onze hulp aan de school indien daar handen tekort worden gekomen.

Onze ouderraad werd opgericht in 2016 en werkt volgens de richtlijnen van het Vlaams participatiedecreet. Concreet betekent dit :


Samengevat kunnen we onze missie als volgt omschrijven :

-        Belangen van de ouders kracht bijzetten;

-        Ontmoetingsmomenten organiseren;

-        Herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor de volledige schoolgemeenschap;

-        Meedenken, adviseren en overleggen met de schooldirectie. 


Schematisch past onze ouderraad in de schoolorganisatie : 

Alle SRCO-ouders kunnen onze vergaderingen bijwonen. We vragen wel een engagement om zoveel als mogelijk aanwezig te zijn op de vergaderingen en tevens bereid te zijn een handje toe te steken als er moet gewerkt worden.

Iedere ouder kan een gift doen aan de ouderraad, een vrijblijvende bijdrage. Deze fondsen besteedt de ouderraad aan kleine projecten met een grote toevoegde waarde zoals bijvoorbeeld de mede-aankoop van fluo materiaal voor de allerjongsten, ICT-materiaal voor de IT-klassen, ergonomische projecten voor het comfort van de kinderen ... 

Deze bijdrage kan gestort worden op onze rekening BE43 4061 0747 5101.  

Onze realisaties door de jaren heen.

Sinds haar ontstaan zijn de verschillende ouderraden erin geslaagd om samen met de school een aantal mooie projecten te realiseren. Hierna een niet-exhaustief lijstje:

Welke zijn onze vergaderdata?

Wij vergaderen vijf keer per jaar.

Voor het schooljaar 2023-2024 plannen we volgende vergaderingen van dit schooljaar  : 

We vergaderen binnen de schoolmuren : fietsen en wagens kunnen op de speelplaats worden geparkeerd, start telkens om 20:00.

Wie is wie binnen de Ouderraad?

Voorzitter : Stefaan Deleus

Vicevoorzitter : Marion Vandemeulebroucke

Penningmeester : Tinne Truyens

Secretariaat : Ann Castrel, Sandra van Londen 


Samen vormen wij het kernbestuur van onze ouderraad.

Wij vaardigen ook 3 ouders af voor de Schoolraad : Christine Bruyninckx, Marion Vandemeulebroucke en Kevin Opdebeeck-Lauwers.

De andere ouders van de ouderraad kunnen jullie duidelijk herkennen aan de t-shirts die we dragen op events.