De SRCO ouderraad

Wat zijn onze doelstellingen

Onze ouderraad is een belangrijk participatieorgaan in het schoolgebeuren van het Sint-Romboutscollege. Wij geven alle ouders een stem en brengen deze samen met de leerkrachten, schooldirectie en de andere ouders. Naast onze tweemaandelijkse vergaderingen organiseren wij ook de ontmoetingsavond voor de ouders van de eerste graad en hebben wij een aantal werkgroepen die rond belangrijke maatschappelijke thema's werken. Waar nodig bieden we ook onze hulp aan de school indien daar handen tekort worden gekomen.

Samengevat kunnen we onze missie als volgt omschrijven :

- Belangen van de ouders kracht bijzetten;

- Ontmoetingsmomenten organiseren;

- Herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor de volledige schoolgemeenschap;

- Meedenken, adviseren en overleggen met de schooldirectie.


Schematisch past onze ouderraad in de schoolorganisatie :

Alle SRCO-ouders kunnen onze vergaderingen bijwonen. We vragen wel een engagement om zoveel als mogelijk aanwezig te zijn op de vergaderingen en tevens bereid te zijn een handje toe te steken als er moet gewerkt worden.

Iedere ouder kan een gift doen aan de ouderraad, een vrijblijvende bijdrage. Deze fondsen besteedt de ouderraad aan kleine projecten met een grote toevoegede waarde zoals bijvoorbeeld de mede-aankoop van fluo materiaal voor de allerjongsten, ICT-materiaal voor de IT-klassen, ergonomische projecten voor het comfort van de kinderen,...

Deze bijdrage kan gestort worden op onze rekening BE43 4061 0747 5101.

Welke zijn onze vergaderdata?

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn dit de data waarop de ouderraad samenkomt (onder voorbehoud, wijzigingen zijn nog mogelijk) :

  • Donderdag 3 oktober 2019
  • Dinsdag 26 november 2019
  • Dinsdag 21 januari 2020
  • Donderdag 26 maart 2020
  • Donderdag 28 mei 2020

Wie is wie binnen de Ouderraad ?

Voorzitter : Willem Seynnaeve

Ondervoorzitter : Ellen Stassart

Penningmeester : Tinne Truyens

Secretaris : Kevin Opdebeeck-Lauwers

De andere ouders van de ouderraad kunnen jullie duidelijk herkennen aan de t-shirts die we dragen op events .