SOŠ-SzaKI

Štúrovo - Párkány

Občianské združenie pre odborné vzdelávanie

Polgári társulás a szakmunkás képzésért