SOLFEGGIO EDUCATION:
DIVERSITY OF CULTURAL AND NATIONAL TRADITIONS

International Solfeggio Conference | 31st May 2023 | Vilnius, The National M. K. Čiurlionis School of Art (via Zoom)

Solfedžio muzikos mokykloje: kultūrinių ir nacionalinių tradicijų įvairovė

Tarptautinė solfedžio konferencija | 2023 m. gegužės 31 d. | Vilnius, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

programme / Programa

10:00

Welcome word / Konferencijos organizatorių sveikinimo žodis

10:10 – 11:50

Hanne Närhinsalo (Finland / Suomija). Let’s make music! Holistic and student-centered teaching of musicianship skills / Kurkime muziką! Holistinis ir į mokinį orientuotas muzikavimo įgūdžių mokymas

Emanuele Stracchi (Italy / Italija). Traditional and innovative methods of Italian solfeggio teaching / Tradiciniai ir inovatyvūs solfedžio mokymo metodai Italijoje 

Eirimas Velička (Lithuania / Lietuva). Sargam – The Indian system of solfege / Sargam – indiškoji solfedžiavimo sistema 

Elmira Panahova (Azerbaijan / Azerbaidžianas). Actual problems of studying Azerbaijani modes / Aktualios Azerbaidžiano dermių mokymo problemos

11:50 – 12:10

Intermission / Pertrauka

12:10 – 13:20

Tatyana Mishchenko, Galina Chmil (Ukraine / Ukraina). Ukrainian folk song in solfeggio lessons at a music school / Ukrainiečių liaudies daina solfedžio pamokose

Evija Skuķe (Latvia / Latvija). How to navigate through space and time (intonation and rhythm exercises) / Kaip naviguoti erdvėje ir laike (intonavimo ir ritmo pratimai)

Nadežda Dambrauskienė, Eglė Gudžinskaitė, Indra Scerinienė (Lithuania / Lietuva). From solfeggio to opera: the horizons of solfeggio practice / Nuo solfedžio iki operos: solfedžio praktikos horizontai

13:20 – 13:30

Discussion / Diskusija


Conference moderator / Renginį moderuoja Veronika Janatjeva