Регулатор на налягане на комън рейл

Функцията на регулатора на налягане на комън рейл дюзи е да поддържа налягането на горивото на желаното ниво в горивната рампа.

Горивната рампа действа като акумулатор на гориво за последващото му впръскване в инжекторите. Горивото се инжектира в рампата под високо налягане с помощта на горивна помпа с високо налягане.

Принципът на работа на регулатора на налягане на горивото е следният.

От сензора за налягане, през електронния блок за управление на системата за подаване на гориво се получава сигнал, че налягането в горивната рампа трябва да бъде намалено. При този сигнал в регулатора се отваря клапан и горивото се връща обратно в резервоара като преминава през специален тръбопровод.

Конструктивно регулаторът на налягане на комън рейл дюзи се състои от две части - метални мембрани и тензометри, които могат да променят електрическото си напрежение. В същността си проверката на регулатора на налягане на горивото представлява измерване на генерираното от него напрежение / съпротивление.

Няколко основни признака характеризират, че в работата на регулатора са се появили проблеми:

  • Активиране на контролната лампа на таблото. При сканиране за грешки от апаратурата за диагностика се показват една или повече грешки с цифрите P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Всички те сигнализират за възникнал проблем в контролната верига на регулатора за налягане на горивото;
  • Спад на мощността на двигателя. Автомобилът губи динамичните си характеристики и не ускорява добре, особено ако е натоварен. Причината за това е, че при получаване на неточна информация от сензора (или липса на сигнал от него) електронният блок за управление просто замества стандартните количества гориво и въздух. Поради тази причина се получава въздушно-горивна смес с неоптимални параметри;
  • Прекомерен разход на гориво. В зависимост от мощността на двигателя, тази стойност също се променя;
  • Двигателят на автомобила не стартира добре;
  • Когато двигателят работи при високи обороти, възможно е да възникнат т. нар. "спадове" - оборотите се променят драстично и автомобилът не се подчинява на педала на газта.