Slovenská škola pre deti pri Slovenskom klube v Južnej Austrálii


Slovenská škola pre deti pri Slovenskom klube v Južnej Austrálii bola založená 1. 8. 2018 a výučba slovenského jazyka začala 11. 08. 2018.

Zakladateľkami a učiteľkami školy sú Dr. Margareta Rebelos a ak. soch. Daniela Tomečko.

Sme presvedčené, že škola by mala byť v prvom rade hrou, a že deti sa najlepšie a najviac naučia práve pri hre. Preto sú aj naše vyučovacie hodiny organizované tak, aby sa deti hravou formou mohli naučiť novú slovnú zásobu, slovenské pesničky, básničky, pohybové riekanky a tančeky, alebo mali možnosť pracovať s jednoduchými textami. A nezabúdame ani na slovenské tradície.

Slovenská škola pre deti je neziskové komunitné vzdelávacie centrum vedené dobrovoľníkmi. Ak máte záujem nás podporiť, prosím kontaktujte nás.