2017

Gästutställare 2017

Christer Bording

2017 års gästutställare

Christer Bording

Min grundläggande kärlek till det svarta guldet, diabasen, föddes under 1970 talet. Jag vill närmast likna det vid ett livslångt kärleksförhållande.

Det krävs ett bra samarbete och stor respekt för detta material, precis som i ett förhållande mellan oss människor.

Det kan kännas som jag snuddar vid evigheten ibland.

Eller som Harry Martinson uttryckte det, daggdroppen speglar universum.Besök gärna Christers ateljé :


Tel: 0479 91135, 070 567 38 33

Öppettider:

Ts, Ons, Torsdag 13-17

Fredag 11-17