GDPR Policy

POLICY:

Föreningen Lövestad Skulpturförening samlar in och sparar uppgifterna så länge du kvarstår som medlem. Vi sparar dem i enlighet med bokföringslagen.

Uppgifterna används för att kunna hålla kontakt med medlemmarna. Det sker genom så kallat samtycke.

Samtycket kan när som helst återkallas men det ska vara skriftligt eller via mail. Observera att en del uppgifter sparas för att klara lagkrav ex. bokföringslagen.

Medlem har rätt att begära ett registerutdrag. Begäran ska vara skriftlig eller via mail.

Föreningen rättar uppgifter som är felaktiga , ofullständiga eller missvisande.

Föreningen skyddar dina uppgifter med olika tekniska åtgärder. Antivirusprogram, brandvägg, trådlöst nätverk med kryptering och datorer med uppdaterade program. Vårt bokföringssystem samt mail har lösenordskrypteringar. Vi säljer inga uppgifter vidare.


Lövestad 20180523