Školní parlament při Gymnáziu Studentská, Havířov

Co je to Školní parlament?

Školní parlament je studentský orgán, který slouží jako fórum pro studenty k diskuzi o věcech v záležitostech školy. Školní parlament pomáhá sjednotit úsilí a vyjádření studentů a zprostředkovat je vedení školy.

Jak Školní parlament funguje?

Školní parlament se skládá ze dvou komor, Jednací rady a Ustanovující rady. Na schůzích Jednací rady se diskutuje nejen o problémech a jejich řešeních, ale o čemkoliv, co se týká školy. Ustanovující rada se schází o velké přestávce, aby se pomocí hlasování zjistilo, co si myslí studenti ze všech tříd.

Schůzí Školního parlamentu se účastní zástupci jednotilivých tříd. Každá třída si určí počet svých zástupců. Schůze jednací rady se zpravidla účastní členové se zájmem se aktivně zapojit, zatímco na schůzích Ustanovující rady je potřeba hlas každé třídy.

Jak se zapojit?

Chcete stát členem školního parlamentu a podílet se tak na rozvoji naší školy? Domluvte se s aktuálními zástupci vaší třídy a zajděte za předsedou, nebo počkejte na nadcházející schůzi.

Chcete Školní parlament upozornit na nějaký problém, nebo snad něco navrhnout? Oslovte někoho ze členů. Můžete taky napsat předsedovi.