šKOLA S-EBE-VĚDOMÍ

MOTTO: "Knihy se neptáš tak, jak se tážeš živého člověka. A i když se zeptáš, tak Ti řekne 'jedno a totéž'."

Platón, Faidros, str. 275a-276b.

AKTUÁLNĚ:

Sdílená zkušenost. Můžeme předávat paměť holocaustu bez paměníků? - pozvánka 26. 1. 2023

POZVÁNKA na diskusní pořad SDÍLENÁ ZKUŠENOST. Kdo může předávat paměť holocaustu?


diskutují: Jana Kosáková, Marta Jodasová, Růžena Ďorďová a Jana Horváthová. Moderuje Tereza Štěpková.


kdy? ve čtvrtek 26. ledna 2023 od 15 do 16.30 hodin


kde? Sloupový sál Eventového centra Sněmovní 7, Malá Strana - Praha 1

KAPACITA SÁLU JE OMEZENÁ - své místo si rezervujte do 24. ledna na emailu tereza.stepkova@skolas.eu

Vstupné je dobrovolné přes platformu darujme.cz.


POZVÁNKA na WEBINÁŘ pro učitele

Opožděné vzpomínky spojený s besedou s Evelinou Merovou.


Srdečně Vás zveme na webinář ke vzdělávacímu programu OPOŽDĚNÉ VZPOMÍNKY, který je založený na knize Eveliny Merové.


V pondělí 12. prosince 2022 od 16h na ZOOMu.


PŘILAŠUJTE SE pomocí tohoto formuláře


Webinář Opožděné vzpomínky_pozvánka_12.12.2022

Naše vize, cíl a poslání

Základním cílem a posláním spolku je aktivně podporovat rozvoj a posilování společnosti jako svébytného sebevědomého společenství lidí, kteří na základě poznávání, uchovávání a uvědomování si vlastních dějin tvoří společnost postavenou na hodnotách a principech humanity a solidarity.


Jsme společenství lidí, do jejichž života, rodinné historie a/nebo mysli vstoupila válka, a ví, jaké důsledky má pro celou společnost, chtějí mapovat cesty, které k válečným i jiným konfliktům vedou, a společně se učit, jak jim v budoucnosti zabránit.


Za účelem naplnění svého poslání vykonává spolek zejména tyto činnosti:


  1. kritické mezioborové zkoumání dějin, filosofie dějin a dějin filosofie, jejich komparace a hledání souvislostí mezi historickými událostmi a současným i budoucím celospolečenským děním s využitím sdílení příběhů z kolektivní i rodinné paměti ve vztahu k místům paměti a regionálním dějinám,

  2. uchovávání, zpracovávání a studium materiálů dokumentujících průvodní znaky, projevy a důsledky netolerance, nedostatku respektu až nenávisti vůči druhým zj. formou digitálních technologií,

  3. šíření informací o výsledcích činnosti organizace směrem k zainteresované i široké veřejnosti – zj. publikační, vzdělávací, výstavní, uměleckou a osvětovou činností,

  4. vzdělávací činnost, rozvíjení moderních vzdělávacích metodologií a postupů, vytváření vlastních edukačních metodik, odborných materiálů a vzdělávacích programů a akcí,

  5. výchovná i praktická činnost směřující k rozvoji a posilování sociálních vztahů, poradenství, služby v oblasti produkce a organizace vzdělávacích a výchovných, osvětových i volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé včetně fundraisingu a projektového řízení.

Co chceme a děláme?

Chceme se si klást otázky spojené s naší historií, identitou, hodnotami i zkušenostmi

Chceme na ně hledat odpovědi a některé nacházet

Chceme si tyto odpovědi pamatovat a jejich prostřednictvím vzpomínat na události, ale hlavně na lidi, kterých se týkají

Chceme o těchto lidech a událostech vyprávět a společně se tak vzájemně učit

Chceme o všem, co jsme zjistili a poznali a připomínáme, mluvit a diskutovat s dalšími lidmi a s nimi otevírat další otázky...


A trochu konkrétněji?

V první fázi:

 • organizovat a pořádat vzdělávací programy, kurzy a tréninky

 • připravovat, organizovat a pořádat diskusní pořady

 • spolupracovat na vydávání publikací

Evelina Merová: Opožděné vzpomínky, 3. vydání


Jedenáct mi bylo v Praze, dvanáct v Terezíně, třináct v Osvětimi, čtrnáct na pochodu smrti,“ napsala o svém dětství Evelina Merová, autorka autobiografických Opožděných vzpomínek.

3. vydání publikace vydává opět nakladatelství Barrister&Principal ve spolupráci se Schola Fidentiae/Škola s(ebe)vědomí.

Tímto vydáním plníme slib paní Evelině Meerové, které patří hlavní dík za odvahu napsat tuto knihu a sdílet s námi své svě­dectví.

Cena: 239,- Kč

VYJDE: leden 2022

Knihu, která je dnes beznadějně vyprodána, můžete před-objednávat na:

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

V současné době zahajujeme naší činnost a sháníme prostředky na její zajištění a provoz. Protože jsme začínající organizace, nemůžeme zatím podávat vlastní žádosti o granty. Současně chceme také být více nezávislými na veřejných finančních tocích.

Jako jednotlivec nám můžete pomoci nabídkou svých služeb zdarma (PR, grafika, serverhousing webu apod. ) NEBO práce jako dobrovolník a dobrovolnice (marketing, fundraising, finanční řízení, administrativa) NEBO finančním darem na:

Číslo účtu: 2901905658 / 2010

IBAN: CZ0420100000002901905658

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Jako organizace nám můžete pomoci také tím, že nás přizvete do svého probíhajícího projektu formou dodavatelské služby (dáte nám zakázku) nebo do připravované grantové žádosti jako partnera, ideálně s finančním podílem.

Vám pak nabízíme propagaci Vaší firmy, organizace i Vás jako jednotlivce na našich veřejných výstupech - těchto i budoucích webových stránkách, na Facebooku i v rámci dalších aktivit - opět se na všem domluvíme individuálně.