Vedtekter

Vedtekter for Skogestranda Vel. Stifta 5. februar 1987. Vedtekne 17. mars 1987. Sist endring 17. februar 2015.

reviderte_vedtekter_etter_rsmtevedtak_-_endelig.pdf