Galleri

Underhåll av SK6MHI på 1296 MHz

SM6UBC och SM6VFZ kör NAC mikro på 10 och 5.7 GHz, sommaren 2017

SM6UBC monterar nytt 10 GHz PA på sin portabelstation

SM6AFV mobil 10 GHz, inte i år