Sandneskameratene ble stiftet i 1915 som en dobbelkvartett. Korets første dirigent var Thorvald Oftedal, som for øvrig har komponert Sandnes-sangen. Etter få år ble medlemstallet utvidet til 16 sangere og koret ble allerede tidlig i 1920-årene, under dirigent Sigvart Indrehus, omtalt som et av Norges beste mannskor. Indrehus var for øvrig korets dirigent, samt sanger og solist, i en mannsalder fra 1917 til 1951. I 1930 la koret ut på turnè via Bergen til Oslo. På denne turen spilte koret inn 14 grammofonplater og 15 nummer for NRK ! Det var det ikke mange kor i ’provinsen’ som oppnådde. Det vakte betydelig oppsikt og anerkjennelse da koret med 16 sangere, i ’kamp’ med mye større kor, opptrådte i Universitets aula i Oslo 1. pinsedag 1935. Det stod bl.a. å lese i Nationen at :

”…Sandneskameratene – en firedobbelt kvartett – under hr. Indrehus, betegner uten sammenligning toppunktet av alt som er ydet under dette stevne…”

Morgenposten var ikke snauere i sin omtale:

”Et ensemble litt utenom det vanlige var Sandneskameratene…….. man var tilbøyelig til å tro at det var profesjonelle sangere på ferde…”

Og slik fortsatte den ene hovedstadsavisen etter den andre i ren beundring. Den fremragende kvaliteten var uten tvil et resultat av intenst arbeid i disse årene. Det sies at få eller ingen forsømte en øvelse gjennom hele året, noe som faktisk går igjen den dag i dag. Frammøte på øvelser er imponerende høyt, normalt rundt 90%.


I august 1915 ble dobbeltkvartetten "Sandneskameratene" Stiftet. Sandneskameratene bestod av førstetenorene Sigvard Indrehus og Jacob Oftedal, andretenorene Jørgen Rostrup og Thorvald Hansen, førstebassene Arne Vølstad og Sven N. Oftedal og andrebassene Arnold Thomas og Marius Skadsem.

Initiativtaker til Sandneskameratene var Jørgen Rostrup. Rostrup hadde gjort det første forsøk på å få i gang et mannskor i Sandnes i 1913. Dette koret fungerte bare i ett år. Rostrup forsøkte igjen med en ny kvartett som seinere ble slått sammen med en annen kvartett under ledelse av Gunnar Arneson. Således ble det etablert en dobbeltkvartett som seinere fikk navnet Sandneskameratene.

Den første dirigenten for Sandneskameratene var Thorvald Oftedal, som for øvrig har komponert Sandnes-sangen, og deretter Marius Skadsem som holdt i taktstokken til 1917. Sigvard Indrehus overtok deretter ledelsen. Han var med i Sandneskameratene i hele 42 år hvorav 38 år som dirigent. I alle disse årene var han også Sandneskameratenes store solist.

SENTRALE BEGIVENHETER

I DE TIDLIGE ÅR

Den første store begivenheten i korets historie var Vestlandske sangstevne i Haugesund i 1920. Dette var den store anledningen til å vise hva koret stod for. Kameratene gjorde seg sanglig bemerket og det førte til nytt gåpå humør og nye fremstøt.

I 1930 la Sandneskameratene ut på en ukes turné til Oslo via Bergen. På denne turen sang koret inn 14 plater samt 15 nummer for NRK. I tillegg fortelles det at Sigvard Indrehus sang inn 3 plater for egen regning.

Et annet høydepunkt var landssangerstevnet i Oslo i 1935. Det lille koret på 26 mann tok opp kampen med store kor på 60-80 mann og fikk meget god kritikk. Det stod bl.a. å lese i Nationen at : ”…Sandneskameratene – en firedobbelt kvartett – under hr. Indrehus, betegner uten sammenligning toppunktet av alt som er ydet under dette stevne…”

Morgenposten var ikke snauere i sin omtale: ”Et ensemble litt utenom det vanlige var Sandneskameratene…….. man var tilbøyelig til å tro at det var profesjonelle sangere på ferde…”

Og slik fortsatte den ene hovedstadsavisen etter den andre i ren beundring. Den fremragende kvaliteten var uten tvil et resultat av intenst arbeid i disse årene. Det sies at få eller ingen forsømte en øvelse gjennom hele året, noe som faktisk går igjen den dag i dag. Frammøte på øvelser er imponerende høyt, normalt rundt 90%.

I 30-årene ble det mange konserter for Kringkastingen. NRK fikk den gang et brev fra en engelskmann som i oversettelse lyder som følger:

Dear Sir.

I aften mellom 1.0.15 og 10.50 (engelsk sommertid) hadde jeg den glede å høre et

Mannskor fra Deres stasjon Oslo overført fra Stavanger. Lø meg gratulere

Dem hjertelig med kvaliteten på korets sang. Det var virkelig vakkert. Stemmene er

fine og klare og det er ikke vanskelig å merke seg at sangerne var vant til

å synge. Jeg har hørt dusinvis av kor fra Belfast, Dublin, Britiske stasjoner, Frankrike,

Nederland og Sveits. Men bare ett kor kunne sammenlignes med Deres kor.

Det er et kor på 350 medlemmer men Deres var vel 30-40 (det var 16). Tenoren

som sang solopartiet med acc. av koret var fin og klar, og klang i kvalitet

som italiensk. Jeg skulle ønske at Stavangerkoret fikk vite hvor meget

en fremmed nøt deres konsert, så jeg vil be Dem bringe denne hilsen til rette

Vedkommende.

Deres Mr. D. C. Leavy

I 1936 tok Kameratene avgårde til Stockholm. Det var gjort avtale med Svenska Radiotjenst om en konsert, og grammofonselskapet "Sonora" om å synge inn 6 nummer. Sverigeturenvarte i 12 dager, konserten gikk bra og hallomannens kommentar var: <Detta var en mycket trävleg koncert>. Kameratene overnattet blant annet i telt og på slumsøstrenes herberger i Stockholm. Prisen var kr. 1,50 pr. seng inkludert kaffe om morgenen. Honoraret i radioen var

derimot hele kr. 200,-.

Sesongen 39 / 40 var preget av tidens tegn og nyttårsaften sang Kameratene for soldatene på Madlaleir.

Tur til Wales i 1954

Under krigen ble det ikke holdt noen konserter. Medlemmene kom sammen nå og da, men det ble ikke noe målbevisst arbeid mot noen konserter.

Etter krigen vokste koret i antall medlemmer og feiret et noe forsinket 30-årsjubileum i 1946 med gjester fra distriktet.

Den neste utenlandstur gikk til Danmark i 1949 sammen med musikkorpset Sverre Sigurdson. Bestemmelsesstedet var Sandnes sin vennskapsby Nyborg.

I 1952 deltok koret på landssangerstevnet på Lillehammer. Hele 2500-3000 sangere inntok byen og det var noen glade sangere som forlot Lillehammer etter vellykkede opptredener. Sandneskameratene fikk nok En gang ros for sine lyse og uanstrengte tenorstemmer' men fikk litt kritikk for manglende-rytme og sanglig uttrykk. Sandneskameratene avsluttet stevnet med en liten privat sammenkomst på Maihaugen.

To år seinere dro koret til Wales på sangfestival. Sammen med folkedansere og folkemusikere fra de fleste europeiske land opplevde våre sangere en uke med formelle og uformelle konserner og sammenkomster til stor glede.

Resten av femtiårene og sekstiårene var preget av jevnlige sammenkomster og konserter bl.a. i regi av Sør-Rogaland songarlag.

I tilknytning til Sandnes bys 100 års jubileum skrev teatersjef Endreson et skuespill som skulle illustrere da vikingene kom hjem fra Vinland. Dette skuespillet ble lansert under mottoet "The Singing Vikings". Koret slet med dette programmet hele sesongen. Ifølge protokollen fra dette som noen vil kalle et sidesprang i korets historie står det:

"Tross mange dystre spådommer kan en vel si at Sandneskameratene kom helskinnet fra det men ingen har hevet røsten for om mulig å forfølge denne gren av korets virksomhet".


60 - ÅRS JUBILEUM 1975


Begivenheten ble feiret med konsert, som naturlig var, og fra kritikken "dagen derpå" sakser vi:

Med hensyn til korets prestasjoner, så er de jevnt gode, og fremfor alt kultiverte og vel forberedte. Klangen er jevn, med et særlig godt og sonort preg over bassgruppene. Tenorene sang behagelig, men gjennomført dekket og forsiktig. Dette er åpenbart tilsiktet, sikkert for å unngå spriking i stemmene. Men dermed begrenses dynamikken. "

Det skal også bemerkes at akkompagnatør ved nevnte konsert var en viss Steinar Eielsen, korets nye dirigent, og en person som kom til å få stor betydning for korets videre utvikling.

På slutten av 70-tallet, og et stykke inn i 80-årene var det jevnt tilsig av nye sangere, og i sesongen 1981-82 talte Sandneskameratene hele 35 personer. Verken før eller seinere i korets karriere har det vært så mange aktive.

Allerede i mai 1977 later det til at koret gjør seg positivt bemerket igjen m.h.t. sanglig innsats. Ved det 28. sangstevne i Egersund deltok Sandneskameratene , og fra kritikken sakses:

"Mye tyder på at koret i løpet at det siste året har tatt skrittet tilbake til de fremste av Rogalands amatørkor. Etter å ha ligget i dødvannet i noen år, uten fast dirigent og med sterkt redusert medlemstall, er koret nå bygget opp igjen fra grunnen under sin nye dirigent Steinar Eielsen. Han har søkt nye veier og brutt igjennom konvensjonelle oppfatninger av mannskor-klang.

NYTT SAMARBEID - UTVIKLING

Steinar Eielsen startet i 1979 også et kvinnekor i Sandnes - Concentus - og i løpet av 80-årene ble det innledet et samarbeid med dette koret. Foruten å virke inspirerende - både sanglig og sosialt - har dette samarbeidet bidratt vesentlig til at Sandneskameratene også for egen del har hatt en positiv musikalsk utvikling. Gleden ved å kunne synge også i blandet kor har vært befriende, og har medvirket til en formidabel mulighet til økning i repertoarvalg. En viss skepsis til dette samarbeidet var det riktignok, idet noen mente at Sandneskameratene kom til å miste sitt særpreg.

I årene som har gått må det kunne hevdes at all tvil har blitt gjort fullstendig til skamme!!

UTENLANDSENGASJEMENT

Allerede i 1936 var Sandneskameratene på sin første utenlandsturne, idet koret reiste til Stockholm. Turneer til utlandet har i løpet av 8O-årene markert noen av høydepunktene i korets karriere. Ikke minst gjelder dette turen til Finland i pinsen 1987, hvor turen bl.a. var en gjenvisitt til det finske koret KYL - hvilket er utlagt: Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laualajat. (Koret ved Handelshøgskolen i Helsinki). I korturneen var også innlagt visitt i Sandnes' finske vennskapsby Perniø. (Bjørnå). Også denne turen ble gjennomført sammen med Concentus, og ble vel den

begivenhet som for alvor fikk de to kor til å manifestere felles styrke og gjensidig individuelt særpreg.

I 1986 ble den danske vennskapsby Nyborg, blitt sanglig besøkt, også sammen med Concentus.

I jubileumssesongen 1990 reiste korene til Skottland.


Årene etter 1990


Koret forsøker fortsatt ved siden av egne arrangement å delta i fellesprosjekter og -arrangement og har blant annet vært med på Verdis Requiem, Mozarts Requiem, Voluspaa av David Monrad Johansen samt en Rodgers&Hammerstein forestilling med musikalmusikk.

Et annet høydepunkt var Knut Nysted’s jubileumskonsert i 2005, for øvrig samme år som Sandneskameratenes eget 90 års jubileum. Flere av disse oppsetningene har vært sammen med Sandnes orkesterforening og store, sammensatte kor fra Sandnes og Stavanger regionen.


Våren 2008 hadde vi også et samarbeid med damekoret Crescendo som resulterte i 2 konserter med lett og sommerlig repertoar. Høsten samme år deltok vi i avslutningsseremonien til ’Stavanger 2008’ – kulturhovedstadsåret- spennende, men uvant musikk sammen med ensemblet The Shout fra London.

Koret prøver å arrangere en utenlandstur annethvert år. Vi har vært i Irland på jubileumstur, i Praha hvor vi blant annet sang i den storslåtte St. Vitus katedralen som er Tsjekkias største kirke, en fantastisk opplevelse som vil huskes i mange år. I 2009 gikk turen til Latvias hovedstad Riga og i 2011 var det Litauen som ble besøkt. I 2013 reiste vi til Liverpool, og i 2015 reiste vi til Gdansk.


100 årsjubileum 1 2015


Tur til Vilnius i 2017 - Nok en vellykket tur med Sandneskameratene, denne gangen til Vilnius. Konsertene med politikoret Sakalas og en fremragende jazzkvartett, i tillegg til trivelig samvær med korister og følger i en flott by, er lagret som gode minner:-) For Saulius Trepekunas var nok framføringen av Sia nakti per nakti foran parlamentet, hvor han var med og møtte sovjetiske tropper med nettopp sang i de dramatiske januardagene i 1991, spesielt.


Tur til Engeland i 2019


I mars 2020 ble verden rammet av Corona viruset og det ble to uvanlige år for koret som for resten av verden.


Corona: Dette ble en periode uten aktivitet i koret 😒

Post corona: Etter corona kom vi heldigvis raskt i gang igjen...


Vår nyeste opptreden høsten 2022 var i Bryne under NK-Rogaland sitt kortreff. Der hadde arrangøren en mentor som ga tilbakemelding til korene, vi er godt fornøyd med den vurderingen vi fikk:

Flott og variert program med mulighet til å vise fram og formidle mye, noe som koret

absolutt gjorde. Det var godt og homogent mannskor klang. Meget imponerende! Musikk

med fine fraser og mye dynamikk.


Dagens dirigent er Saulius Trepekunas, en godt skolert musiker fra Litauen, som i tillegg til visse språklige utfordringer har bragt inn både nye toner og økt fokus på klang og pusteteknikk for å få enda bedre fram det særegne med et mannskor.