SISTEM KLASIFIKASI FAIL

PUSAT PENERBIT UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

© 2020 Nor Baizura Zamri

* Sila gunakan search button pada Menu Bar di atas untuk capaian pantas

Adalah dimaklumkan bahawa Klasifikasi Fail Am dan Fungsian Universiti Putra Malaysia (UPM) telah disemak dan telah mendapat perakuan oleh Jawatankuasa Pengharmonian Klasifikasi Fail Arkib Negara Malaysia (Rujukan surat: ANM.600-17/53V03/2 bertarikh 9 April 2015). Sehubungan itu Klasifikasi Fail Am dan Fungsian UPM boleh diguna pakai dan dilaksanakan di semua bahagian/seksyen/unit di semua PTJ.